EHBO Zijtaart

Heeft u het ook wel eens meegemaakt dat u machteloos moest toekijken bij een ongeval omdat u simpelweg niet wist wat er moest gebeuren? Wilt u dat niet meer…? Wilt u hulp kunnen bieden...?

Neem dan deel aan een EHBO cursus. EHBO Zijtaart geeft regelmatig cursussen, bij deze cursus leren we u op een plezierige wijze hoe je de medemens kunt helpen bij een ongeval. Dit kan variëren van het verbinden van een bloedende vinger tot en met het reanimeren van een slachtoffer.

Uiteraard kunt u, als u wilt, de vereniging na het behalen van het EHBO-diploma behulpzaam zijn bij het assisteren van diverse Zijtaartse evenementen, zoals de JAZ-dagen, de dorpszeskamp, de motorcross, enz enz.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opleiding en nog meer informatie willen of uzelf aanmelden voor de opleiding, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Weet waar de AED hangt

Een AED is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. Deze elektrische schok reset het hart door het heel even stil te leggen, met als doel om het hart weer in een normaal ritme te laten kloppen.

Een AED redt levens en het is dus van levensbelang dat u weet waar de dichtstbijzijnde te vinden is. Kijk hier voor de adressen van alle AED's in en om Zijtaart

EHBO bij evenementen

De EHBO vereniging  verzorgt verlening van eerste hulp tijdens diverse evenementen in Zijtaart. Wij vragen u om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons contact op te nemen. Soms blijkt dat zaken als EHBO pas op het laatste moment geregeld worden terwijl een datum al vele maanden van te voren bekend is.

Indien u met ons contact opneemt zal onze coördinator van u een aantal gegevens nodig hebben, zoals:

  • de datum, het tijdstip en de locatie(s);
  • de aard van het evenement;
  • het aantal verwachte deelnemers/toeschouwers/ bezoekers;
  • een indicatie van in het verleden gebleken noodzaak tot hulpverlening;
  • de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon van uw organisatie of vereniging.

Aangezien preventie van ongevallen voorop staat, verleent de E.H.B.O. vereniging geen medewerking indien daartoe naar onze mening onvoldoende maatregelen zijn getroffen.

Geschiedenis

Op 13 oktober 1951 is de EHBO vereniging opgericht.  Destijds is gestart met 16 leden. In de afgelopen jaren hebben diverse Veghelse huisartsen als docent opgetreden voor de vereniging.

Oorspronkelijk was de EHBO gevestigd in het verenigingsgebouw. Toen dit afgebroken werd is de EHBO verhuist naar het café van Christ Ketelaars en later de Brescobar. Inmiddels fungeert zaal Kleijngeld al weer vele jaren als thuis basis.

Waarom EHBO?

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die, al of niet in afwachting van de georganiseerde professionele hulp, naar het oordeel van de eerstehulpverlener aan een slachtoffer moet worden verleend op een wijze die aansluit bij de professionele hulpverlening. Iedereen kan Eerste Hulp leren!

Image
Image

E.H.B.O. Zijtaart
Kapt. S. Klapwijkstraat 6 
5465 PV  Zijtaart


M: (06) 230 30 880 (Gerard Hooijmans)
M: (06) 125 68 240 (Henry Brugmans)
E:  

logo zijtaart.nl