Vrijwillige Ouderen Adviseur

Onze samenleving verwacht vandaag de dag van iedereen een grote mate van zelfredzaamheid. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben.

De stap om dan hulp te vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Een Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) kan u daarbij helpen. Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook lid van onze vereniging is en is opgeleid om de hulpvrager op een juiste wijze te kunnen helpen of doorverwijzen. Ze hebben kennis van actuele wet- en regelgeving en van de verschillende instanties in Meierijstad. Zo zijn ze een soort wegwijzer op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Een VOA is van veel zaken op de hoogte en kan letterlijk hulpvragen van A (Administratie) tot Z(Zingeving) aan. Een VOA is getraind om goed te luisteren en onderzoekt met u wat uw zorgen, wensen en vragen zijn. De VOA zoekt vervolgens met u, hoe die aangepakt of gerealiseerd kunnen worden en waar nodig de weg wijzen naar de juiste instantie.

Zo kan de VOA u, bij voorbeeld, in contact brengen met de cliëntondersteuner WMO. De cliëntondersteuner is eveneens gratis en onafhankelijk en staat náást u in het proces van de WMO-aanvraag en helpt u om goed voorbereid het gesprek met de gemeente aan te gaan en daarbij op te komen voor uw belangen. Dit gesprek meet de gemeentelijke instantie heet het “onderzoek gesprek” of ook wel het keukentafelgesprek. Op basis van dit gesprek wordt bepaald welke hulp en/of zorg u krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente dan kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

 

Hoe kom ik in contact met een VOA?

VOA’s werken in Zijtaart via Actief 50+. Zij werken kosteloos voor alle ouderen in Zijtaart en omgeving. U als hulpvrager hoeft dus geen lid te zijn van Actief 50+.

Onze VOA’s staan hier op de website. Voor een afspraak voor een huisbezoek kunt u met een van hen contact opnemen. Alles gebeurt natuurlijk op strikt vertrouwelijke basis. Schroom niet, durf om hulp te vragen.

Image
Image

Vrijwillige Ouderen Adviseurs Zijtaart

M: (06) 422 81 932   Piet van den Tillaart  
M: (06) 301 22 314   Anja Heerkens 
M: (06) 209 78 507   Alda Gloudemans 
M: (06) 101 24 213   Arie Maas 

E: 
I: www.actief50zijtaart.nl/advies

logo zijtaart.nl