Samen aan tafel

Samen aan Tafel is speciaal bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, weinig of niet (meer) uit huis en onder de mensen (kunnen) komen. 

Hiermee wil Zorg en Welzijn Zijtaart iedereen die zich (al dan niet tijdelijk) in zo’n soort situatie bevindt een veilig en gemoedelijk platform bieden om met elkaar in contact te komen en een gezellige avond te beleven.

Omdat het moeilijk kan zijn om de stap te nemen om aan tafel aan te komen schuiven, of omdat extra begeleiding soms noodzakelijk is kunnen mensen ervoor kiezen om extra 'vrienden aan tafel' mee te nemen.

Samen aan Tafel is eenmaal per maand op woensdagavond in het Dorpshuis. De werkgroep Zorg en Welzijn verzorgt dan in samenwerking met Mike Versantvoort van De Reiger Restaurant en Catering een volledige feestelijke maaltijd.

Kijk in de agenda hier op de website voor de planning en heb je vragen of wil je meedoen neem dan even contact op met Annie of Rieky.
Image
Image
Samen aan Tafel
Werkgroep Zorg & Welzijn

Annie Pennings 
M: (06) 423 50 489
E:  

Rieky van der Heijden
M: (06) 102 55 782
E: 
logo zijtaart.nl