Goede Doelen Week

De bijna wekelijks deurbel die gaat omdat er een collectant bij u aan de deur staat om te collecteren voor verschillende goede doelen, behoort in Zijtaart al een aantal jaar tot het verleden. Vanuit de gedachte ‘samen loont’ hebben de fondsen hun krachten gebundeld. Goed nieuws voor u, want er komt voor deze organisaties nog maar één collectant bij u aan de deur die voor alle aangesloten goede doelen tezamen collecteert. 

De werkgroep Goede Doelen Zijtaart voert jaarlijks deze collecteweek uit voor een 14-tal landelijk erkende Goede Doelen. Voor de veiligheid van de vrijwilligers halen we de, vooraf verstrekte, eenmalige machtiging bij u op, wij nemen liever geen contant geld meer aan.

Werkgroep Goede Doelen Zijtaart

Na een traject van gemeentelijke tot landelijke toestemming is door de werkgroep alles verder uitgewerkt : Flyer, regio-afbakening, voorlichting-/uitleg aan collectanten, PR, route collectanten, financiën, sponsoring, verslaglegging, voorlichting-/uitleg geven, controle financiële overzichten, contact collectanten. contact houden met de gemeentelijke vrijwilligerscoördinatrice om misverstanden rondom collectes te voorkomen. 


Collectanten/ vrijwilligers

Met een grote groep vrijwilligers gaan we in Zijtaart langs de deuren.
Image
Image
Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

Fien Verhagen
Maria van Hout
Willie van Asseldonk
Lea van den Elzen
Sonja Timmers
logo zijtaart.nl