Vermelding

Indien u een vermelding op de website Zijtaart.nl wilt dient u de volgende gegevens aan te leveren: Naam, Adres, Postcode, Plaats, Telefoonnummer, logo. Daarnaast mag u contactpersoon, e-mail, website en social media aanleveren evenals een tekst over uw bedrijf, stichting, vereniging, etc.

Voorwaarden en met welk adres
Verenigingen mogen het adres van de (sport)locatie opgeven, ondernemers woonachtig in Zijtaart mogen een zakelijk adres buiten Zijtaart opgeven. In uitzonderlijke gevallen wordt een onderneming van oud-inwoners van Zijtaart ook vermeld. Bij Zorg en welzijn wordt ook gekeken naar het nut en de noodzaak van vermelding: bijvoorbeeld een huisarts of tandarts die niet in het dorp aanwezig zijn worden toch vermeld.
Een ondernemer moet een KVK nummer hebben en dient daarnaast ook actief een product of dienst aan te bieden.

Kosten vermelding
Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is een vermelding op de website gratis.

logo zijtaart.nl