Roeivereniging de Meierij

In mei 2022 heeft Cor Scheffers (75) de eerste stappen gezet om een roeivereniging op te richten. "Ik zou niet weten waarom er in de regio Meierijstad en Uden geen animo zou zijn voor een burgerroeivereniging.” Volgens Scheffers is roeien een sport voor alle leeftijden. Roeien is de beste levensverzekering die er is. Je kan van jong tot oud roeien. Het mooie aan roeien is dat je vrijwel alle spieren in je lichaam gebruikt. Het is net als fietsen en zwemmen. Je kan de inspanning net zo zwaar maken als je wil.”

Op 9 juni 2022 was er een goed bezochte informatieavond over de roeivereniging. Er was heel veel interesse en daarom is er een initiatiefgroep gevormd, doel van deze initiatiefgroep is het oprichten van de roeivereniging en het regelen van alle zaken die daarbij komen kijken. U kunt dan denken aan: vergunningen, een locatie, boten en andere materialen, opslag en transport mogelijkheden, een begroting inclusief subsidies en sponsoring en een website. Ook contact leggen met de gemeente, Rijkswaterstaat en het waterschap hoort daar bij.

Plan van aanpak

  • Korte termijn: een boot te water en roeien, korte termijnoplossing voor opslag van materiaal
  • Middellange termijn: het oprichten van de vereniging en een tijdelijk vergunde (voor 10 jaar) opslag van boten en vlonder. Voldoende trainers en coaches om met z’n allen aan de slag te gaan.
  • Lange termijn: definitieve locatie

De clubkleuren zijn gekozen: de kleuren van Meierijstad: middenblauw, donderblauw en middengroen. Met deze kleurcombinatie zijn we uniek binnen de roeiverenigingen van Nederland! 

Locatie

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn drie mogelijke locaties gepresenteerd. Na overleg met de gemeente zijn twee van deze locaties afgevallen, waardoor we ons volledig kunnen richten op de enige overgebleven locatie. Deze locatie, Sluishoek, is goed bereikbaar per fiets en auto. De walkant is goed toegankelijk en er is voldoende plaats voor een botenopslag. Door de verbreding van het kanaal (de passeerhaven) is er voldoende ruimte om op een rustige manier te water te gaan.

Tientjesleden

Ondertussen hebben zich 45 mensen opgegeven als Tientjeslid. Door deze vorm van  inschrijving kunnen wij aan de gemeente, Rijkswaterstaat en andere partijen laten zien dat  we een levensvatbare vereniging kunnen worden. Dit helpt ons enorm in het opzetten van  de vereniging! Daarnaast zullen we, op volgorde van inschrijving als tientjeslid, roeiplaatsen beschikbaar  stellen, mochten we in de opstartfase nog niet op volle kracht kunnen opereren. Zolang we nog geen formele vereniging zijn is het nog niet mogelijk een bankrekening te  openen en een incasso uit te zetten. Nog geen tientjeslid? U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen.

Eerste boten

De eerste twee eigen boten van RV De Meierij zijn zaterdag 5 augustus opgehaald in Hengelo. Wij hebben deze boten in goede staat gekregen van Roeivereniging Tubantia gelegen aan het Twente kanaal. Het zijn twee goed onderhouden houten roeiboten: een klassieke en stabiele tiptop Wherry (linkerfoto) en een C-dubbeltwee ongestuurd (middelste foto). Beide boten zijn heel geschikt voor beginnende roeiers. Het gaat goed met de vloot want er zijn meerdere verenigingen die collegiaal hebben toegezegd roeiboten te kunnen afstaan.


Bestuur: Bas Slaap (voorzitter), Liesbeth Prijt (secretaris ai)
Image
Image

Roeivereniging de Meierij
Bas Slaap (voorzitter)
Sluishoek (verbreding kanaal)
Zijtaart

T: (06) 242 44 802
E:   
I: www.roeiverenigingdemeierij.nl 

Kijk ook op Facebook en Instagram

logo zijtaart.nl