Seitert

Zijtaart, of Seitert, zoals wij als inwoners zeggen, is een mooi Brabants kerkdorp waar de gemeenschapszin groot is. De inwoners van Zijtaart worden ook wel ‘de Reigers’ genoemd. Daarom vind je op de vlag van Zijtaart ook een reiger.

Dit dorp is een typisch voorbeeld van het kenmerkende Meierijse Populierenlandschap. In het begin van de vorige eeuw werd het Sint Ceciliaklooster in Zijtaart gebouwd. Hier hebben bijna 100 jaar lang nonnen gewoond. Inmiddels is het klooster verbouwd tot school en dorpshuis.

In Zijtaart vind je de Sint-Lambertuskerk, met een aantal prachtige glas-in-loodramen, beelden en muurschilderingen. Helaas is niet alles bewaard gebleven de afgelopen jaren maar een bezoekje is nog steeds de moeite waard.

Image

100 jarig jubileum fanfare St Cecilia

Kunstwerk in centrum van Zijtaart, onthuld op 2 februari 2002 bij het 100 jarig jubileum van fanfare St Cecilia. Het beeld is gemaakt door kunstenares Ankie Binrie

Image

Boek: Hoe het werd wat het is

De mensen in Zijtaart zijn trots op hun dorp. In 1997 is door, hoe kan het ook anders, een groep vrijwilligers, ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de parochie een boek uitgebracht met de titel; Zijtaart, hoe het werd wat het is.

Image

Reigers

De inwoners van Zijtaart hebben de bijnaam de Reigers. Deze naam wordt gekoesterd en komt op vele plaatsen terug. Ook  in de vlag van Zijtaart heeft de reiger een prominente rol.

Image

Skon Sijtert

Hoe skon is dè Sijtert, dè Sijtert van ons
Wor al die reigers wonen, gezellig onder ons
Dor is het goed wonen, dor is het goed zijn
M'n skonste plek op aarde is Sijtert allein

Graag zing ik van Sijtert, m'n lieve reigersland
Met bomen en struiken, met maïs al op het land
Zie ik dan ons klooster en den torenspits
Besef ik pas hoe mooi ons Sijtert is

Zijtaart met je gilde en met je harmonie
M'n Zijtaart met je koren, nee jou vergeet ik niet
Ook een carnavalsfeest in een volle zaal
Ons VOW in 't veld en vissers bij 't kanaal

Waar ik ook zal komen, in welke stad of land
Nooit zal ik vergeten, m'n mooie reigersland
Ik erken de schoonheid van Wenen en Parijs
Maar alleen mijn Zijtaart is mijn paradijs

Zingen wij hier samen op dit mooie feest
Honderdvijftig jaren parochie zijn geweest
Dat is zo bijzonder, ja ga dat maar na
Daarom allen samen Zijtaart hiep hiep hoera
Image

Verenigingsleven en vrijwilligers

Zijtaart kent een bloeiend verenigingsleven. Basis hiervoor zijn vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de diverse verenigingen. Historisch vonden veel organisaties hun oorsprong in de geloofs gemeenschap en de agrarische sector. In de loop der jaren zijn is daar een breed scala aan sport en ontspannings verenigingen bijgekomen. Met de agrarisch achtergrond zijn mensen uit Zijtaart steeds bereidt zelf de handen uit de mouwen te steken. Vele voorzieningen zoals de rijhal, het tenniscomplex, voetbalgebouwen, Jong Nederland blokhut en Dorpshuis zijn met inzet van veel vrijwilligers gebouwd en gefinancierd. Een overzicht van de vele verenigingen is op deze website onder "vrije tijd" te vinden.

Image

Industrie

Zijtaart is één van de kernen van Veghel en daarmee onderdeel van de gemeente Meierijstad. Veghel zelf heeft als grootste stedelijke trekken. Veghel profileert zich als voedingsstad. Dit ondermeer vanwege de aanwezigheid van FrieslandCampina, Cehave Landbouwbelang, Mars,  en vele andere bedrijven die zich bezig houden met  voeding. Daarnaast hebben Sligro en Jumbo haar hoofdvestiging in Veghel.

In Veghel wonen ongeveer 37.000 mensen. Door de aanwezigheid van uitgebreide industrieterreinen is het aantal arbeidsplaatsen in verhouding met het aantal inwoners groot. De aanleg van de A50, heeft een impuls gegeven aan verder ontwikkeling van Veghel als bedrijvenstad.

Van oudsher is zijn de dorpen rond Veghel sterk agrarisch ontwikkeld, dit heeft een belangrijke basis gevormd voor de vestiging en ontwikkeling van bedrijven op het gebied van voeding.

Kerkdorp

Zijtaart is een dorp in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Zijtaart is een kerkdorp van de gemeente Veghel en telt rond de 1.800 inwoners. De naam Zijtaart wordt tegenwoordig meestal verklaard als het zijwaarts gelegene, welk naam te verklaren valt vanuit de ligging van Zijtaart ten opzichte van een oud domein op de plaats waar nu Veghel ligt. Een andere verklaring is Sijt+aard wat 'breed bouwland' of kortweg 'breedveld' betekent en zou verwijzen naar brede boeren- of akkerlanden.

Zijtaart bestaat als kerkdorp officieel sinds 1872 toen het zich als parochie afsplitste van de Sint-Lambertusparochie in Veghel. De kerk van het nieuwe kerkdorp draagt nog altijd het oude torenkruis van de oorspronkelijke Veghelse parochiekerk, die in de 19e eeuw gesloopt werd. Vanuit het moederhuis te Veghel stichtten de Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de H. Moeder Gods in 1901 het klooster Huize Cecilia in Zijtaart, dat in 2005 haar deuren sloot. Veel informatie over de historie van Zijtaart is te vinden op de site van oudzijtaart.

Image

Spelende Kinderen

In 1996 fuseerde de Rabobank met de Rabobanken van Erp en Veghel. Bij het 125 jarig bestaan van de parochie in 1997 schonk de Rabobank het beeld spelende kinderen, gemaakt door Anton (Toon) Grassens uit Gemert. Het jongetje is zijn geld aan het tellen, het meisje speelt met haar konijn. Model stonden Roel Maas en Marjan van Asseldonk.

Image

De Munt

Op de plaats waar vroeger de Rabobank stond is in 2006 een appartementen gebouw gerealiseerd. In ‘de Munt’ zijn acht luxe appartementen.
logo zijtaart.nl