Peuterspeelzaal Pompeltje

Peuterspeelzaal Pompeltje is gehuisvest in de prachtige multifunctionele accommodatie "t Klooster" in Zijtaart 

In het klooster zijn verder basisschool Edith Stein en het Dorpshuis gehuisvest. De peuters van peuterspeelzaal Pompeltje delen de ruimte met kinderen van de buitenschoolse opvang de Plu. Zij zijn niet tegelijkertijd aanwezig. De grote ruimte is zodanig ingedeeld dat beide verschillende opvangvormen goed tot z`n recht komen.

Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt met verschillende thema`s waarbij alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Door naast het lokaal van de kleuters te zitten is er meer mogelijkheid om aan te sluiten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is, op een voor kinderen zo`n logische manier aan te sluiten, zodat zij bij het verlaten van de peuterspeelzaal en het starten van de basisschool als een natuurlijke overgang ervaren. Hierdoor is de dagindeling van de peuterspeelzaal gelijkwaardig aan de dagindeling van de kleuters. Het aanbod van het spelend leren is uiteraard op peuter niveau. Aansluitend aan de groepsruimte is een buitenruimte voor de peuters om te rennen en te ontdekken.

Image
Image
Peuterspeelzaal Pompeltje
Pastoor Clerxstraat 52A
5465 RJ Zijtaart

T: (0413) 726 824
E:
I: www.spv.verdi.nl/locaties/pompeltje   

LRKP nummer: 495676949

Kijk ook op Facebook
logo zijtaart.nl