Zunda: een Zijtaarts initiatief om woningruil bespreekbaar te maken

Zunda: een Zijtaarts initiatief om woningruil bespreekbaar te maken

Het is niemand van jullie ontgaan: er gaat echt gebouwd worden in Zijtaart, het plan 'op Zuid' of de 'wei van Bekkers' is met de aanvang van het bouwrijp maken nu echt begonnen. De eerste bijeenkomsten over collectief, dus samen, bouwen zijn geweest en het dorp maakt zich op voor het 'loskomen' van de woningen via ontwikkelaar Hendriks-Coppelmans of de sociale huurwoningen via Area of juist de vrije kavels die via de gemeente Meierijstad verkocht gaan worden. 

Na de CPO informatieavond kwam er een opmerking met vraag binnen van een van de mensen in de CPO geïnteresseerden groep en die zet aan het denken. "Ik zag dat er tot mijn verrassing ook best een aantal senioren bij de CPO groep zaten die ik niet verwacht had en waarmee ik misschien ook wel ooit van huis zou willen ruilen. Ik weet alleen niet wie het allemaal waren. Zouden we niet een algemeen bericht kunnen plaatsen of er eventueel gegadigden zijn om van huis te ruilen? Als iemand kleiner wil gaan wonen en iemand anders zoekt juist iets groter dan zouden deze mensen onderling kunnen ruilen en hebben we uiteindelijk twee gelukkigen".

Anders wonen

De werkgroep wonen van de dorpsraad Zijtaart heeft een lijst van 140 belangstellenden voor Zijtaart Zuid. In beginsel zijn dit gewoon mensen die anders willen gaan wonen dan ze nu doen. Waarvan een deel een voorkeur heeft voor nieuwbouw, maar onder die belangstellenden zijn vast ook mensen die vooral ánders willen wonen, grootwonenden willen kleiner, kleinwonenden willen groter. Nieuwbouw is voor hen geen doel, maar slechts een middel om anders te gaan wonen.

Er komen, uitgaande van 140 belangstellenden, straks veel bestaande woningen te koop in Zijtaart, woningen waarvan nu helemaal niet bekend is dat ze binnenkort op de markt komen, woningen die mogelijk perfect zouden passen voor andere Zijtaartse inwoners. Mogelijk zelfs beter dan een nieuwbouwwoning? Of op een locatie die beter past dan Zijtaart-Zuid?

Een voorbeeld

Jan en Mien zijn op leeftijd, wonen groot en willen iets kleiners. Dat staat in Zijtaart niet te koop, dus men schrijft in voor Zijtaart-Zuid want daar worden ook kleinere woningen gebouwd. Bram en Loes wonen nu samen klein in het centrum, ze willen een gezin stichten en zoeken iets groters. Dat staat in Zijtaart niet te koop, dus schrijven ze zich in voor Zijtaart-Zuid want daar worden ook grotere woningen gebouwd. 

Maar wat als ..... Jan, Mien, Bram en Loes op de hoogte waren van elkaars woonwensen. Dan zouden ze zo maar van woning kunnen ruilen. Waardoor ze geen van allen een nieuwbouwwoning hoeven te kopen. Uiteraard moeten ze er ondeling uitkomen, moeten ze het verschil bepalen en het samen regelen. Ze besparen een heleboel kosten zoals makelaarskosten en de marge van de projectontwikkelaar.

Geïnteresseerd

Gaat u niet per sé voor nieuwbouw, maar zou woningruil ook een optie kunnen zijn, geef dat dan door via dit formulier. Wij, als dorpsraad, zullen de interesse peilen en een manier zoeken om geïnteresseerden in contact te brengen met elkaar. Het betreft hier een vrijblijvende behoefte en interesse inventarisatie dus we kunnen nog niet precies aangeven hoe we hier vervolg aan kunnen geven, maar we zijn er van overtuigd dat dit een aantal mooie transacties in Zijtaart op kan leveren met alleen maar winnaars.

Het is immers toch Zunda als twee stellen een huis moeten kopen als ze ook van huis zouden kunnen ruilen ...

Zunda

Bron: © Dorpsraad Zijtaart  9 mei 2024

logo zijtaart.nl