Zijtaart zuid komt nu echt van de grond

Zijtaart zuid komt nu echt van de grond

We zijn inmiddels een paar maanden verder sinds onze laatste update van maart jl, maar in tegenstelling tot de vorige kunnen we deze keer goed nieuws brengen! 
 
Er komt namelijk schot in de zaak en we verwachten daarom dat in het derde kwartaal van dit jaar de civieltechnische (grond)werkzaamheden aanbesteed kunnen worden. Als het meezit kunnen ze dit jaar uitgevoerd worden. Aansluitend daaraan zullen dan (mogelijk in het vierde kwartaal) de kavelpaspoorten voor de bouwkavels gereed gemaakt worden. Als deze keer alles volgens planning verloopt, zou in het eerste kwartaal van 2023 de verkoop van de kavels kunnen starten. Deze planning is uiteraard wel onder voorbehoud. 
 
Dat de volgende stap gezet kan worden in de bouwplannen wil ook zeggen dat de gemeente en de betrokken partijen een oplossing hebben gevonden voor het probleem m.b.t. het grondwaterpeil. Sinds onze vorige update hebben diverse partijen aandacht besteed aan het hoge grondwaterstand probleem. Het grondwater wordt al bijna een jaar gepeild en er heeft opschoning van diverse sloten in de directe omgeving plaatsgevonden. De gemeente heeft overleg gehad met de betrokken partijen en er is een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Hierbij is het belangrijk dat zowel de nieuwe wijk als de bestaande wijk Rudebroek geen waterproblemen krijgen. Dit heeft echter invloed op de inrichting (een goede aansluiting op Rudebroek) en het aantal eenheden dat er kan worden gerealiseerd. 

Voor de komende periode houden wij samen met de dorpsraad maandelijks contact met de gemeente en betrokken partijen en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Zodra de resultaten van stap 1 en 2 bekend zijn zullen wij jullie opnieuw informeren. 

Bron: © Dorpsraad Zijtaart - Werkgroep Wonen  24 juni 2022

logo zijtaart.nl