Zijtaart van nu naar 2040
Featured

Zijtaart van nu naar 2040

Vorig jaar konden we ons als dorpsraad aanmelden om mee te doen aan een nieuwe dorpsvisie. De laatste visie (structuurvisie Zijtaart) was uit 2004 dus hebben we ons zonder twijfel aangemeld en zijn we erg benieuwd wat een nieuwe visie ons als dorp kan brengen voor de toekomst. Dit hebben we gedaan en samen met Boerdonk en Olland zijn we begonnen om dit rond te krijgen. Met medewerking van de gemeente en subsidies kon dit bekostigd worden en zo zijn we dit jaar begonnen met het ophalen van informatie. Samen met Bureau Buitenlijn zijn we aan de slag gegaan.

We wilden zoveel mogelijk inwoners van Zijtaart erbij betrekken van jong tot oud en we denken dat dit inmiddels goed is gelukt. De lunch in het dorpshuis voor de wat oudere dorpsbewoners en de bijeenkomsten voor de jeugd bij VOW en Jong Nederland hebben al veel informatie opgeleverd. De bijeenkomst op die we op 30 mei hebben gehouden was een groot succes.

2024 06 11 Afronding in de kapel bij Dorpsvisieavond ZijtaartVele dorpsbewoners van jong tot oud waren hierbij aanwezig en de jongste deelnemer hieraan was 13. Er is gewerkt in groepen en met verschillende onderwerpen, denk hierbij aan wonen, groen en bedrijvigheid. Een ieder kon ook afzonderlijk aangeven wat men zelf belangrijk vind voor de toekomst van ons dorp. Hierbij kwamen enkele onderwerpen sterk naar voren. Er is veel informatie opgehaald.

Met de opgehaalde informatie is nu Bureau Buitenlijn een verslag aan het maken. Dit verslag zal na de zomer klaar zijn en op het moment dat het er is zullen we de nieuwe dorpsvisie aan alle inwoners presenteren.

We willen iedereen bedanken die bij de bijeenkomsten is geweest zonder jullie inzet hadden we nooit voor elkaar kunnen krijgen.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart 10 juni 2024

logo zijtaart.nl