Zijtaart, Olland en Boerdonk maken samen sterke plannen

Zijtaart, Olland en Boerdonk maken samen sterke plannen

Welke dromen hebben inwoners van Boerdonk, Olland en Zijtaart voor hun kleine kernen? De dorpsraden willen ze bundelen in een strak document. Dat moet dan voortaan als leidraad op elke vergadertafel liggen.  In Zijtaart weten ze maar al te goed dat dromen kunnen uitkomen. Het is er zelfs te zien, meent voorzitter van de dorpsraad Helmut Henst: ,,In 2004 heeft de toenmalige gemeente Veghel een structuurvisie laten maken voor haar dorpen. Voor Zijtaart is die een heel eind uitgekomen, je kunt er bijna een liniaaltje langs leggen.’ Hij doelt op de ombouw van het vroegere zustersklooster naar het huidige dorpshart Het Klooster. Dit cluster biedt onderdak aan de lokale basisschool en allerlei Zijtaartse activiteiten. Dat is al zo sinds 2017 en je zou bijna vergeten dat het weer een aantal jaren eerder zo op papier bedacht is. Met vooral ook inbreng van mensen uit het dorp.

Kernen werken samen

Zo moeten er nu weer nieuwe plannen gesmeed worden. Nieuwe dorpsvisies. Alle kernen van de gemeente Meierijstad hebben dit verzoek gekregen. Zijtaart pakt de klus aan samen met Boerdonk en Olland. De drie kleine kernen, met respectievelijk grofweg 1700, 800 en 1100 inwoners, denken door krachtenbundeling tot sterkere dorpsvisies te komen. Natuurlijk zijn er echt wel verschillen tussen de drie kernen, zegt Willem van Veghel van de dorpsraad Boerdonk: ,,Maar er zijn ook hoofdlijnen die overal spelen. Denk aan genoeg woningbouw, scholen open houden, goede ouderenzorg. Wij denken dat we die thema's beter op papier kunnen krijgen door samen te werken.’’

Budget delen

De drie huren samen één bureau in en leggen hiervoor de door Meierijstad per kern beschikbaar gestelde budgetten bij elkaar. Bureau Buitenlijn gaat in de drie dorpen aan de slag. Om te beginnen zullen er, zo vanaf april, bijeenkomsten zijn om wensen en gedachten van inwoners los te krijgen. Ad van der Heijden, van de dorpsraad in Olland, kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een goed toekomstplan is: ,,Dat helpt echt om dingen in gang te zetten. Als zo'n document door het hele dorp gedragen wordt, heeft het ook betekenis in de overleggen die je met de gemeente voert.’’ Ook voor de dorpsraad zelf is zo'n leidraad belangrijk, voegt hij er aan toe: ,,Anders loop je het gevaar dat je blijft hangen bij een lantaarnpaal die kapot is.’’

Inwoners betrekken

De dorpsraden zelf zien het belang van nieuwe dorpsvisies duidelijk. Nu de inwoners nog. Die moeten in april wel komen opdagen. Ook de jongeren, benadrukt Van Veghel en hij zoekt nog een uitdagende opzet: ,,We overwegen er in Boerdonk een happy hour aan te koppelen, misschien zelfs met gratis drankje. Als ze maar mee komen praten.’’

Bron: © Brabants Dagblad 27 februari 2024

logo zijtaart.nl