Zijtaart aan zet voor de toekomst: samen met bewoners werken aan nieuwe dorpsvisie 2040

Zijtaart aan zet voor de toekomst: samen met bewoners werken aan nieuwe dorpsvisie 2040

Samen met de lokale gemeenschap wordt er door de dorpsraad met volle energie gewerkt aan een nieuwe dorpsvisie die de koers zal bepalen voor de komende 15 jaar. Zijtaart, een gemeenschap die trots is op haar dorpse karakter, staat voor de uitdaging om levensvatbaar te blijven zonder haar authentieke identiteit te verliezen.

De essentiële vragen die de revue passeren zijn: Hoe behouden we het hart van Zijtaart, terwijl we vooruit kijken? Wat kunnen wij, als bewoners, doen om ons dorp bruisend en leefbaar te houden? En welke stappen zijn nodig om een levendige gemeenschap te creëren die alle leeftijdsgroepen omarmt?

Met een actieve en inspirerende aanpak nodigt de Dorpsraad alle bewoners uit om deel te nemen aan het gesprek over de toekomst van Zijtaart. Om een brede participatie te waarborgen, wordt er niet alleen een algemene dorpsbijeenkomst georganiseerd, maar waren er ook al speciale sessies gericht op zowel de oudere generaties als de jongeren binnen het dorp.

De resulterende dorpsvisie 2040 zal dienen als een krachtig document dat de ambities en prioriteiten van Zijtaart voor de komende jaren vastlegt. Dit document zal niet alleen als leidraad dienen voor lokale initiatieven, maar ook als basis voor constructieve gesprekken met de gemeente. Het uiteindelijke doel is om een levensvatbaar, leefbaar en levendig Zijtaart te realiseren, waarin de unieke identiteit van het dorp behouden blijft.

De dorpsraad roept alle bewoners op om deel te nemen aan deze belangrijke discussie en hun stem te laten horen. Doe vandaag mee om bij te dragen aan het Zijtaart van morgen. Immers Zijtaart is van ons allemaal, Zijtaart zijn we samen.

Meld je hier aan voor de dorpsvisie avond op 30 mei zodat we kunnen zorgen dat iedereen een plekje heeft.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart 9 mei 2024

logo zijtaart.nl