Zeven nieuwe huizen op plek Dorpskaffee in Zijtaart

Zeven nieuwe huizen op plek Dorpskaffee in Zijtaart

De panden Pastoor Clercxstraat 31-33-35 in Zijtaart mogen gesloopt worden om plaatst te maken voor zeven woningen. Het college van burgemeester en wethouders in Meierijstad wil meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan hiervoor.

Het gaat om het voormalige pand van 't Dorpskaffee, het woonhuis ernaast en de bovenwoning, en de achterliggende sportschool. Dit alles gaat tegen de vlakte. Er komt een nieuw gebouw met zeven woningen erin en een nieuwe sportschool, en er wordt achter het pand extra parkeerruimte gemaakt. 

Voor de nieuwbouw is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het college wil hieraan meewerken en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de wijziging. 
 
Bron: Omroep Meierij 11 februari 2020
logo zijtaart.nl