Wonen in Zijtaart-Zuid

Wonen in Zijtaart-Zuid

Sinds onze vorige update zijn er vele positieve ontwikkelingen geweest rondom het gebied “Zijtaart-Zuid” en lijkt het plan dan eindelijk te kunnen worden vastgesteld. Helaas is een van de ontwikkelingen ook een bezwaar vanuit de provincie op het bestemmingsplan. De gevolgen daarvan leggen wij hieronder even uit.
 
Door het bezwaar wat de provincie heeft gemaakt dienen er wijzigingen aangebracht te worden in het bestemmingsplan. Het vaststellen van het huidige plan is daardoor niet gelukt in de raadsvergadering van juni. Hopelijk zal de vaststelling plaatsvinden in de eerstvolgende raadsvergadering na de zomervakantie. Ons contactpersoon bij de gemeente kan nog geen concrete datum hiervan communiceren.
 
Direct na de definitieve vaststelling is het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen we jullie meer zicht gaan geven op wanneer de uitgifte van de grond of de verkoop van de huizen gaat plaatsvinden. Wanneer we deze informatie van de gemeente hebben gekregen laten we je dit zo snel mogelijk aan jullie weten in de volgende informatie update

Inschrijven

We kregen van verschillende belangstellende de vraag waar ze zich in moeten schrijven. Graag benadrukken we dit nog een keer voor je, inschrijven verloopt via de gemeente. Wanneer je je hebt ingeschreven zal vervolgens het toewijzen van bouwgrond plaats gaan vinden. Als er meer gegadigden zijn zal dit (waarschijnlijk) gedaan worden door middel van lootjes trekken.
 
Het inschrijfproces zal er als volgt uitzien:
“Wanneer een plan in de verkoop gaat, wordt dit gepubliceerd in huis-aan-huis bladen en op de gemeentelijke website. Geïnteresseerden hebben dan gemiddeld 2 weken de tijd om via een digitaal of uitgeprint formulier in te schrijven met gelijktijdige betaling van € 50,00. Op dat formulier mogen meerdere keuzes worden aangegeven. Na het verstrijken van die 2 weken, zal er een afspraak bij de notaris worden gemaakt om lootjes te trekken en te kijken wie welke kavel krijgt. Er word hierbij niet gekeken naar welke personen ingeschreven hebben, welke achtergrond er is, wat voor werk ze doen etc. Na loting krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid een optieovereenkomst (voor de duur van 4 maanden voor een bedrag van € 500,00) te tekenen. Na het verstrijken van de optietermijn, dient men te kiezen of men een koopovereenkomst wil tekenen. Binnen 2 maanden na tekenen van de koopovereenkomst dient de levering plaats te vinden: dit kan eenmalig worden uitgesteld voor een periode van 4 maanden wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor het verkrijgen van een financiering.”

Stand van zaken met betrekking tot externe organisaties

We hebben aan de gemeente gevraagd hoe de stand van zaken is met externe projectontwikkelaars en Area.
 
De gemeente is met Area voornamelijk aan het bekijken of ze de doelgroep ‘senioren’, maar ook starters, een goede plek kunnen geven in het plangebied. Daarnaast zijn ze ook met andere projectontwikkelaars in gesprek over de invulling van het plangebied. Hierbij trachten ze een koppeling te maken met de plannen en de ideeën die Area heeft.
 
Verder is momenteel nog niet bekend wie de andere woningen gaat bouwen. Ook geeft de gemeente aan niet te kunnen antwoorden of de projectontwikkelaars bereid zijn om in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te bouwen. Als je graag in CPO wilt bouwen zou je hierover zelf met de betreffende projectontwikkelaar in gesprek moeten gaan om de mogelijkheden te bespreken.

Sociale huurwoningen

Area verhuurt woningen met de laagste huurprijs aan bewoners met de laagste inkomens. Om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt hebben ze een flyer gemaakt waarin je kunt toetsen of je binnen de criteria valt.
 
We hopen jullie via deze weg dan ook zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de huidige ontwikkelingen. Zijn er voor jou nog vragen onbeantwoord gebleven of zijn er onduidelijkheden naar aanleiding van deze update neem dan contact op met de gemeente.
 
Ons advies voor de komende periode blijft voorlopig nog hetzelfde: Ga jezelf oriënteren op wat voor jou de mogelijkheden zijn en kijk eens goed naar het bestemmingsplan. Deze kun je vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zo ben je goed voorbereid wanneer de inschrijvingen starten. Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie en succes met de voorbereidingen op de, hopelijk snel bekende inschrijvingsdatum.

Werkgroep Wonen

logo zijtaart.nl