Winnaars Zijtaarts kampioenschap Keezen

Winnaars Zijtaarts kampioenschap Keezen

Alle deelnemers aan het Keezentoernooi Zijtaart zaten gespannen en wel klaar voor de start van dit gezellige en grillige toernooi. Iedereen was op tijd aanwezig zodat Twan van de Meerakker de eerste ronde kon aankondigen. Helaas was de winnaar van het laatste toernooi niet aanwezig: wegens ziekte moesten zij verstek laten gaan.

De rondes zelf verliepen vlot: vrijwel steeds waren alle 46  teams binnen de gestelde 40 minuten klaar. Alleen bij de derde ronde hadden zelfs 4 teams last van de tijdslimiet! De leiding bepaalde dat de stok uit gedeeld mocht worden. En zie: de teams redden het compleet en er kwamen dus twee echt winnende teams op de ranglijst.

2022 04 09 Overzicht zaal Zijtaarts Kampioenschap Keezen 2022Prijsuitreiking kampioenen

Rond elf uur- zoals gepland – werd de uitslag van de laatste ronde bekend. Dan begint het wachten op de bekendmaking van de kampioenen. Wachten is in ons geweldige dorpshuis niet zo’n probleem: onze vrijwilligers weten vriendelijk en vlot iedereen te voorzien van een drankje en wat lekkers. De vele deelnemers hebben ondertussen de kans om elkaar verslag te doen van hun keezen kunsten en strategieën. Een gezellig samenzijn, met veel mogelijkheden tot ontmoeting. Extra gewaardeerd dit seizoen; iedereen herinnert zich maar al te goed de belemmeringen en ook droevige berichten uit de hele corona periode. Hopelijk kan het komende seizoen een normaal verloop hebben.   

2022 04 09 Overzicht Zijtaarts Kampioenschap Keezen 2022De uitslag

Het grote aantal van 9 teams werden naar voren geroepen. Een poedelprijs werd uitgereikt, daarna werden de beste teams in het zonnetje gezet. Natuurlijk ook bloemen en het bekende Seiters Nonneke gespreen gevarieerde mand met allerlei lekkers kon worden uitgereikt aan de kampioensteams: De grote wisselbeker ging dit jaar naar Petra Jacobs en Andre Schepers: Hopelijk komen ze volgend jaar hun titel verdedigen!

Na een dankwoord, en met een oproep om volgend jaar weer mee te doen, kon de enerverende avond afgesloten worden.  

Met dank aan onze sponsors;

logo broks bloemenshop     timmerbedrijf van der linden     Zin telecom    kleijngeld

Hieronder de complete uitslag van het Zijtaarts keezentoernooi 2022
“Zes!” van EGZ. Evenementen Groep Zijtaart.

2022 04 09 Totale uitslag kampioenschap Keezen Zijtaart

logo zijtaart.nl