Windturbines en zonneparken zijn nog zeker niet uit zicht in Meierijstad:

Windturbines en zonneparken zijn nog zeker niet uit zicht in Meierijstad:

Hoe jammer de tegenstanders in Meierijstad het ook zullen vinden, de geplande windturbines en zonneparken zijn voor het gemeentestuur nog zeker niet uit beeld. Sterker nog, de energievoorzieningen komen stap voor stap dichterbij. 

Zo blijkt uit twee recente besluiten van het college van B en W. ,,Toch blijven wij ons hiertegen verzetten", zegt Maaike Widdershoven van actiegroep LijnRecht tegen zon- en windpark. Haar buurtschap 't Lijnt in Keldonk is in beeld voor zowel een windpark als een zonnepark. ,,Wij snappen dat er iets moet gebeuren aan het klimaat, daar zijn we helemaal voor. Maar je moet niet een mooi landschap gaan volleggen met windmolens en zonnepanelen.” 

Het college verleende ‘in principe’ medewerking aan de komst van een zonnepark van totaal 12,3 hectare aan de Scheperweg en Schootsedijk in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. De initiatiefnemer is ZonXP. Dit zonnepark is een van de zeven die eerder al werden aangekondigd. 

Schijndelse Heide 

De initiatiefnemer moet nog wel aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een vergunning, geeft de gemeente aan. Zo mag er binnen een afstand van 100 meter van een zonnepark geen woning staan. Bij dit plan is dit wel het geval, namelijk drie woningen. ‘Het is echter wél toegestaan als er maatwerk naar tevredenheid kan worden toegepast’, aldus de gemeente. 

Eerder kregen al twee plannen voor zonneparken aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode en Schootsedijk/Gagel in de Schijndelse Heide toestemming van het college om onder voorwaarden verder te gaan. Als bekend bestaat er de nodige tegenstand tegen deze plannen. 

Daarnaast komen ook de windturbines een stap dichterbij. In Meierijstad zijn vier gebieden in beeld waar mógelijk windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het Wijboschbroek; Rooische heide / Schijndelse heide ten westen van de Schijndelseweg en de Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg.

Informatieavond 

Omwonenden konden eerder al hun zegje doen, maar het college houdt op dinsdag 23 november een extra informatieavond over de windparken. Deze is tussen 18.30 en 20.00 uur in het gemeentehuis in Veghel. Het college legt nu een rapport aan de raad voor, waarin staat welke milieuaspecten nog verder onderzocht moeten worden. 

,,Er is nu nog veel onduidelijk en dat geeft onrust bij een deel van onze inwoners", stelt duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen (VVD). ,,We gaan straks meer duidelijkheid geven: kan een windturbine hier en zo ja, onder welke voorwaarden?”

Bron: Brabants Dagblad 10 november 2021

logo zijtaart.nl