Wijzigingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ fase 2 maakt bouw 35 woningen mogelijk

Wijzigingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ fase 2 maakt bouw 35 woningen mogelijk

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ is op 30 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Meierijstad. Het doel van dit plan is om woningbouw mogelijk te maken ten zuiden van de kern Zijtaart. 

2023 05 15 Bestemmingsplan wonen in Zuitaart Zuid fase 2Het plan voor Zijtaart-Zuid is opgesplitst in 2 fases: Fase A (westelijk deel) waar maximaal 50 woningen zijn voorzien krijgt een directe bouwtitel en fase B (oostelijk deel) wordt geregeld via een wijzigingsbevoegdheid (maximaal 35 woningen).  Deze wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.4) is opgenomen om de agrarische functie te wijzigen naar wonen. Hierdoor worden maximaal 35 extra woningen planologisch mogelijk gemaakt binnen het plangebied. Het college besluit gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid onder artikel 3.4 uit het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’. Hiermee wordt de agrarische bestemming binnen het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ gewijzigd worden naar ‘woongebied’.

Uit het oorspronkelijke bestemmingsplan

Wat betreft de woningtypologie en het programma voor de ontwikkeling gaat de gemeente uit van een gemengd woonprogramma zoals vastgelegd in de Woonvisie. De Woonvisie is gebaseerd op de woonbehoefte in de kleine kernen. De doelgroep voor de ontwikkeling Zijtaart-Zuid fase A betreft voornamelijk starters, senioren en gezinnen  met de volgende onderverdeling voor de 50 woningen en 113 parkeerplaatsen:

  • 25% sociale huur (13 woningen, 29 parkeerplaatsen)
  • 35% goedkope koop (17 woningen, 37 parkeerplaatsen)
  • 30% middeldure koop (senioren/doorstromers) (15 woningen, 36 parkeerplaatsen)
  • 10% dure koop (senioren) (5 woningen, 11 parkeerplaatsen)

Er worden enkel grondgebonden woningen mogelijk gemaakt: vrijstaande woningen, twee onder een kap woningen en rijwoningen.

Inspraak en fasering

De werkgroep wonen van de dorpsraad Zijtaart is in gesprek met de gemeente en de beoogd projectontwikkelaar over de fasering, het verkavelingsplan en het beeld – en kwaliteitsplan. Zodra er meer te delen is hieromtrend wordt u meegenomen in communicatie via e-mail en deze website en/of uitgenodigd voor een bijeenkomst om een en ander toe te lichten.

Bron: © Gemeente Meierijstad 15 mei 2023

 

logo zijtaart.nl