Wijkraden Veghel willen opnieuw naar omleiding N279 bij Zijtaart kijken

Wijkraden Veghel willen opnieuw naar omleiding N279 bij Zijtaart kijken

Wat drie Veghelse wijkraden betreft wordt het ‘dossier N279' heropend en komen álle opties, zoals een tunnel bij Veghel en een omleiding aan de Zijtaartse kant, weer op tafel. Ook al zijn ze pijnlijk of duur. 

In 2004 trokken 400 inwoners uit Zijtaart als protestactie op de fiets naar het gemeentehuis in Veghel omdat hun dorp in de knel dreigde te komen, in 2013 protesteerden ze en in 2016 togen ze naar het Provinciehuis met een tas vol zienswijzen tegen een nieuwe weg. De wijkraden Veghel-Zuid, De Leest en Veghel-West begrijpen volgens hun woordvoerder Wim Kox de sentimenten in Zijtaart, die er nu nog altijd leven. Maar toch roepen de wijkraden op om opnieuw te kijken naar een omleiding van de N279 aan die kant van de Zuid-Willemsvaart. Want aan de Veghelse kant is geen plek. 

De Raad van State vernietigde in december de plannen van de provincie om de N279 op te waarderen. Alle opties liggen daarmee weer open, vinden de wijkraden. Waarmee Meierijstad niet langer vast hoeft te houden aan de verkeerslichten bij Veghel. In de Mobiliteitsvisie, een visie op het verkeer in de gemeente voor de komende jaren die de gemeenteraad aanstaande donderdag behandelt, houdt Meierijstad echter vast aan de plannen die provincie al had met de N279. Er komt een verbreding naar twee keer twee rijbanen, en de vier verkeerslichten tussen de Amert en de Rembrandtlaan bij Veghel blijven. Terwijl alle andere verkeerslichten op de N279 richting Asten wel plaats maken voor ongelijkvloerse kruisingen. 

Verkeerslichten grote fout

Die verkeerslichten bij Veghel zijn volgens de wijkraden een grote fout. Het doel van de opwaardering van de N279 is juist een goede doorstroming en veiligheid. Maar al het verkeer rijdt bij de verkeerslichten in Veghel ‘in de fuik’, zorgt voor luchtverontreiniging, geluidsoverlast en onveiligheid. 

Nieuw plan

Er wordt in de toekomst veel meer verkeer op de weg verwacht. De provincie komt naar verwachting binnen enkele weken al met een eerste aanzet voor een nieuw plan, gebaseerd op nieuwe verkeersprognoses. Volgens de Raad van State was in het oorspronkelijke plan namelijk nauwelijks rekening gehouden met een toename van het verkeer door de uitbreidende Veghelse bedrijventerreinen en er was geen rekening gehouden met de aanzuigende werking op doorgaand verkeer tussen Duitsland en Rotterdam, via de A67 en de A2.  

,,Al dat verkeer loopt straks vast bij Veghel. Nu is dé tijd om opnieuw naar de hele situatie te kijken. Wij vragen om een gezamenlijke inspanning van de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat", zegt Wim Kox. ,,Anders hebben we de komende jaren dagelijks lange files bij Veghel.” 

Een tunnel is duur, een omleiding is volgens de wijkraden daarom de beste oplossing. ,,Je kunt deze weg direct laten aansluiten op de bedrijventerreinen. Het ontlast de Rembrandtlaan en Taylorbrug. En het is beter voor de gezondheid voor de mensen in de Veghelse wijken.” 

Los denken van oude tracés

In het verleden haalde een omleiding bij Zijtaart het niet. Kox: ,,Er moet niet gekeken worden naar opties uit het verleden. Gewoon helemaal blanco opnieuw beginnen met onderzoek. Het is aan de politiek. In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben benieuwd welke partijen de discussie durven aangaan over dit belangrijke dossier voor de toekomst van Veghel.”

Bron: © Brabants Dagblad 25 januari 2022

logo zijtaart.nl