Werkzaamheden volgende distributiecentrum Alloga gestart

Werkzaamheden volgende distributiecentrum Alloga gestart

Het nieuwe kantoor en distributiecentrum van Alliance Healthcare is nauwelijks in gebruik genomen, de bouwmaterialen liggen nog op en rond het terrein en er is alweer begonnen met de volgende fase: 15.000 extra vierkante meters distributie voor Alloga, tegenover Udea op het Foodpark. Momenteel wordt het grondwerk uitgevoerd: afgraven van de zwarte grond, opvullen en daarna moeten er 200 heipalen de grond in en kan de opbouw gerealiseerd worden.  Er komen laaddocks voor busjes en vrachtwagens en volgens de planning moet de uitbreiding maart 2024 gereed zijn.

Verkeersafwikkeling

Een uitbreiding van het Foodpark waarmee het aantal verkeersbeweging wederom zal toenemen en daarmee een extra reden voor de dorpsraad om bij de Gemeente nogmaals de verkeersafwikkeling versneld onder de loep te nemen. Met het aanleggen van de weg achter FrieslandCampina, waar momenteel de riolering aangelegd wordt en daarna de bestrating aangebracht zal worden is er weliswaar de optie om niet al het verkeer via de Corsica te ontsluiten, maar gezien de trage ontwikkelingen rondom de opwaardering van de N279 (langs het kanaal) en de daarmee verbandhoudende verbindingsweg van de Keldonksebrug naar het bedrijventerrein Doornhoek zal het grotere plaatje toch met enige spoed duidelijk gemaakt moeten worden als we als Zijtaart niet al dat extra verkeer door het dorp (Corsica, Reibroekstraat, Pastoor Clercxstraat, Zondveldstraat) willen krijgen.

Ook de verkeersveiligheid voor fietsers richting Veghel, met name bij de uitrit van Udea/Alloga en de rotonde Corsica-Corridor verontrust de dorpsraad en wordt in de gesprekken met de gemeente meegenomen. Daarbij horen ook de fietsbrug, al heel lang een onderwerp van gesprek, en de 'Sluishoek' trappen naar de Corridor.  

 Bron: © Redactie Zijtaart.nl  9 februari 2023

2023 02 10 Uitbreiding Alloga op Foodpark Veghel op kaart

2023 02 10 Uitbreiding Alloga op Foodpark Veghel begonnen

logo zijtaart.nl