Werkzaamheden Maxwell Taylorbrug te volgen via Bouwapp

Werkzaamheden Maxwell Taylorbrug te volgen via Bouwapp

Van 31 juli tot en met 28 augustus is de Maxwell Taylorbrug in Veghel afgesloten in verband met onderhoud. Aannemer Dura Vermeer biedt inwoners de kans om de voortgang van de werkzaamheden te volgen via de Bouw App. U kunt de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play. Via de zoekwoorden ‘Maxwell Taylorbrug Veghel’ kunt u dit project volgen en krijgt u updates over werkzaamheden.

De Maxwell Taylorburg is in 1969 in gebruik genomen en wordt sindsdien intensief gebruikt, waardoor slijtage ontstaat. Rijkswaterstaat laat Dura Vermeer daarom reparaties uitvoeren, zoals het vervangen van asfalt, vervangen van voegovergangen, stootplaten en (rubberen) oplegblokken én herstel van betonschades.

Afsluiting brug en tijdelijke hinder op aanrijdwegen en vaarweg

De brug is vier weken voor al het wegverkeer afgesloten. Daarnaast zijn de wegen er naartoe soms deels gestremd doordat de halve rijbaan afgesloten wordt. Ook de scheepvaart ervaart soms kort hinder. Op www.rws.nl/mtbrug zijn alle afsluitingen en omleidingsroutes te vinden.

Onderhoud (vaar)wegen Zuid Nederland

Rijkswaterstaat Zuid Nederland werkt constant aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de (vaar)wegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gezamenlijke overeenkomst in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er op tijd over.

Bron: © Rijkswaterstaat

logo zijtaart.nl