Werkgroep 'houd Zijtaart leefbaar' ook in 2024 nog steeds actief

Werkgroep 'houd Zijtaart leefbaar' ook in 2024 nog steeds actief

Na het afwijzen van de plannen voor de N279 door de Raad van State is het lange tijd erg stil geweest vanuit de kant van de provincie en gemeente. De provincie is inmiddels weer opnieuw begonnen met het maken van plannen, berekeningen etc voor de opwaardering van de N279. Veel is nog onduidelijk, maar dit kan consequenties hebben voor de leefbaarheid van Zijtaart.

De werkgroep houdt de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten en zal zo nodig reageren. Daarom participeren we in de verschillende werkgroepen vanuit de provincie en gemeente. Hierbij blijven we in goed overleg met de Dorpsraad.

Namens de werkgroep 'Houd Zijtaart leefbaar'
Ed Diebels

logo zijtaart.nl