We starten weer met het Eetpunt in het dorpshuis

We starten weer met het Eetpunt in het dorpshuis

Vanaf dinsdag 21 september gaan we weer starten met het Eetpunt in het dorpshuis. Na anderhalf jaar is het gelukkig weer zover. Tijdens de gehele corona periode heeft De Reiger (Mike Versantvoort) eten bereid voor de mensen die graag hun maaltijd aan huis wilden gebruiken. Mensen van werkgroep Zorg en Welzijn brachten de maaltijden aan huis. Het Eetpunt heeft als doel ontmoeting te stimuleren en mensen de gelegenheid te bieden samen een maaltijd te nuttigen. We zijn dan ook blij dat er nu weer mogelijkheden zijn om met hulp van vrijwilligers het Eetpunt in het dorpshuis op te starten.

Komt u alleen of met tweeën, iedereen is welkom. In samenwerking met het dorpshuis is dit al sinds jaren een succesvolle ervaring.

Het Eetpunt is op dinsdag en vrijdag om 12.00uur in het dorpshuis in de ontmoetingszaal. Er worden drie gangen geserveerd, die bereid zijn door De Reiger voor het bedrag van € 10,00. Uit enthousiasme en ook om de drempel laag te houden heeft Dorpsraad Zijtaart een leuk aanbod gedaan. Een ieder die zich nu aanmeldt voor het Eetpunt krijgt de eerste vier maaltijden voor het symbolisch bedrag van € 2,50 per maaltijd. Daarna kunt u beslissen om verder te gaan met het Eetpunt voor een of twee keer per week.

Aanmelden graag drie dagen voor aanvangsdatum dat u wilt gaan starten.
Degene die graag gebruik wil maken van dit aanbod voor het Eetpunt kan zich opgeven bij Annie Pennings: 06 - 423 504 89 of  U mag ook een briefje in de bus doen bij Pater Thijssenstraat 30 in Zijtaart.

Start: dinsdag 21 september
Plaats: Dorpshuis Zijtaart,Ontmoetingszaal
Tijd: 12.00 uur
Wanneer: dinsdag en vrijdag
Opgave: bij Annie Pennings

We hopen op een mooie opkomst en een gezellige maaltijd en ontmoeting.
Werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart

Logo Zorg en Welzijn

logo zijtaart.nl