Wat wil Meierijstad met zonneparken en windmolens?

Wat wil Meierijstad met zonneparken en windmolens?

Wat wil Meierijstad met zonneparken en windturbines. Dat was zo'n beetje, met woningbouw, het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezing twee maanden geleden. Dinsdagavond organiseerde de gemeente voor iedereen die daarin geïnteresseerd is een discussie-avond waarbij het beleid van de afgelopen 4 jaar met betrekking tot de aanleg van zonneparken werd geëvalueerd en een aanzet kon worden gemaakt met het beleid voor de komende 4 jaar.
 
Maar wie een uitpuilende zaal van voor- en tegenstanders had verwacht, die kwam bedrogen uit. Welgeteld 10 mensen (man/50-plus) hadden de moeite genomen om naar De Schaapskooi in Wijbosch te komen om mee te praten over dit toch voor velen zo zwaar beladen onderwerp. Dat neemt niet weg dat de organisatoren, de gemeente en het begeleidende adviesbureau Pondera, hun uiterste best deden om helder te maken wat de huidige stand van zaken is; wat er in ieder geval de komende tijd staat te gebeuren maar vooral om duidelijk te maken met welke dilemma's en vragen de gemeente zit.
Wat de stand van zaken op dit moment betreft heeft de vorige raad een eerstre 'tranche' genoemd van maximaal 50 hectare voor de aanleg van zonneparken.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 concrete projecten die nu in de vergunnings-aanvrage-fase zitten: de 2 plannen aan de Schootsedijk van respectievelijk 12,3 hectare en 6,6 hectare; het plan in Nijnsel van 4 hectare en 't plan voor de Vlagheide van 6 hectare,
 
Die 4 plannen worden nu nader uitgewerkt en komen dan in de procedure dat de vergunningen moeten worden aangevraagd en de bezwaren ertegen kunnen worden ingediend.

En in het voorjaar van 2023 wil de gemeente een nieuwe stap maken en nieuwe plannen laten ontwikkelen, waarbij er 'geleerd van wat er in het verleden gebeurd is' verdere/betere stappen gezet kunnen worden op met name de manier waarop de bevolking van Meierijstad meer en beter bij dat proces betrokken kan worden.

En dat dat allerminst eenvoudig is werd dinsdagavond nogeens duidelijk in Wijbosch. Want enerzijds wil en moet de gemeente zich vooral opstellen als de 'buitenstaander' die erf voral op moet toezien dat regels en wetten worden nageleefd en uitgevoerd.
Maar anderzijds wordt er ook steeds vaker gezegd dat de gemeente juist meer regie zou moeten nemen en zich actiever met het hele proces zou moeten bemoeien. Tot misschien zelfs het oprichten van een eigen energie-bedrijf. Omdat uiteindelijk de gemeente ook duidelijk belang heeft bij de uitkomst van het proces. Een proces dat er (wettelijk) uiteindelijk toe moet leiden dat MJeierijstad in 2050 energie-neutraal is.
 
En bij die rol van de gemeente komt dan bovendien de wens/plicht om ervoor te zorgen dat de inwoners van Meierijstad op twee manieren zo goed mogelijk kunnen participeren in dat hele traject. Alleerst dat de burgers zo goed mogelijk worden betrokken bij het ontwikkelen van alle plannen, inclusief de locatie-keuze. En anderzijds de participatie dat, als de plannen eenmaal concreet worden, de (fianciële) voordelen van zo'n project ook (in ieder geval voor een flink deel) terecht komen bij de eigen inwoners en niet bij vooral buitenlandse investeerders. En dan heb je ook nog de dilemma's van het wachten op betere technische mogelijkheden (waterstof/mono(mest)vergisting) versus de roep om veel meer daadkracht omdat de wereld er anders aangaat (POM-voorzitter Herman Molenaar in een recent interview).
 

Kortom, er was veel, heel veel, te bespreken en dan is het toch eigenlijk ongelooflijk jammer dat maar zo'n kleine groep belangstellenden/belanghebbenden daar aan meededen dinsdagavond in Wijbosch. Maar...er is nog hoop want de gemeente gaat de komende maanden op meerdere manieren proberen om (veel) meer inwoners te betrekken bij het vraagstuk van de aanleg van zonneparken. En dan moeten de windturbine plannen nog komen...

 
Bron: © Omroep Meierij 15 mei 2022
logo zijtaart.nl