Dorpsvisie Zijtaart – Donderdag 30 mei - Wat voor dorp willen we zijn in 2040?

Dorpsvisie Zijtaart – Donderdag 30 mei - Wat voor dorp willen we zijn in 2040?

Morgen, donderdag 30 mei, is hét moment om mee te praten over de toekomst van Zijtaart. Zijtaart, de kern, maar ook Zijtaart, het omringende buitengebied. Ofwel Zijtaart, ons dorp. We gaan met elkaar, jong en oud, in gesprek rond vijf thema’s met de titels: Ontmoeten, Bereikbaar, (samen)Wonen, Groen en Bedrijvigheid. Aan de hand van deze thema’s proberen we door-het-dorp-gedragen antwoorden te vinden op twee hoofdvragen. Maar daarover donderdag meer.

Allemaal vragen?

Hoe moet Zijtaart er in 2040 uit zien? Wie woont er? Wie werkt er? Wie ontspant er? Hoe zit het met onze voorzieningen? Waar ontmoeten we? Waar doen we onze boodschappen? Wie zorgt er voor ons? En hoe dan? En waar dan? Allemaal vragen waarop het antwoord nog onbekend is ... Maar waar we al wel over na kunnen denken. En waar we wel iets van kunnen vinden. Waar we wel iets voor kunnen wensen. En waar we wel iets voor vast kunnen leggen. Dat doen we samen. Dat doen we in de Dorpsvisie Zijtaart.

Middencirkel of zijlijn?

De zijlijn … Vanaf de zijlijn is het mooi voetbal kijken. Maar wanneer het gaat over de toekomst van ons dorp, wil je niet langs de zijlijn staan. Dan wil je samen invloed hebben, samen mee denken, samen mee praten. Dan wil je je stem laten horen. Dan wil je in de middencirkel staan. Die middencirkel ligt morgenavond 30 mei in ons dorpshuis.

Laat je stem horen

Op 22 november hebben we als Nederlanders gestemd voor de Tweede Kamer. Als er toen iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat ieders stem er toe doet. Op 6 juni kunnen we als Europeanen onze stem uitbrengen voor de Europese Verkiezingen. Volgens sommigen een ver-van-mijn-bed show. Al op 30 mei, morgenavond dus, kun je als inwoner van Zijtaart je stem laten horen voor Zijtaart. Een stem voor het Zijtaart zoals Zijtaart het graag wil zien.

Welkom

De uitnodiging voor morgenavond vind u hier. Aanmelden voor de avond kan via deze link en wordt gewaardeerd, maar ook zonder aanmelding vooraf, ben je van harte welkom. Ook wanneer je al hebt deelgenomen aan een van de eerdere bijeenkomsten, zien we je morgenavond graag weer komen. Wees welkom!

Dorpsraad Zijtaart

logo zijtaart.nl