Vorig jaar bijna 700 nieuwe woningen gebouwd in Meierijstad

Vorig jaar bijna 700 nieuwe woningen gebouwd in Meierijstad

In 2021 zijn er in Meierijstad veel nieuwe woningen gebouwd. In de verschillende kernen van de gemeente werden er 687 gerealiseerd. De ambitie van de gemeenteraad om jaarlijks 600 woningen te bouwen is hiermee gehaald in 2021.

Bouwen voor starters en senioren

De woningbouwopgave is groot. Veel mensen zoeken een woning en ook het soort woning waar mensen behoefte aan hebben verandert. De woonvisie 2018 en het Actieplan woningbouw uit 2021 geven de richting aan waar, hoeveel en in welke categorieën gebouwd moet worden. De komende tijd ligt er veel nadruk op het bouwen voor starters en senioren. Zeker ook in de kleine kernen van de gemeente.

Wethouder Rik Compagne (wonen): “Naast de grote opgave in de kernen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode is het bouwen voor de leefbaarheid van de kleinere kernen in onze gemeente belangrijk. Het college zet daar de komende jaren extra op in door inzet van gemeentelijke locaties om zelf het juiste type woningen te kunnen bepalen.”

Gerealiseerde woningen in 2021
Kern Totaal   Koop   Huur  
Boerdonk 0 0 0
Boskant 24 10 14
Buitengebied 33 33 0
Eerde 4 4 0
Erp 4 3 1
Keldonk 2 2 0
Mariaheide 0 0 0
Nijnsel 1 1 0
Olland 1 1 0
Schijndel 183 41 142
Sint-Oedenrode 35 33 2
Veghel 399 288 111
Wijbosch 0 0 0
Zijtaart 1 1 0
Gemeente Meierijstad     687   417   270  

Toekomstige woningbouwplannen

Ook de komende jaren staan er nog volop plannen op stapel. Met ruim 6700 woningen wordt ruimschoots invulling gegeven aan de woningbehoefte in de gemeente. Deze programmering bevat alle nu bekende en te verwachten projecten en is daarmee ook nog flexibel én de komende jaren aan verandering onderhevig.

Nieuwe plannen worden kritisch bekeken

Aan woningbouwplannen binnen de gemeente geen gebrek. Nieuwe plannen worden daarom kritisch beoordeeld. Alleen plannen die écht bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente worden positief beoordeeld. Bijvoorbeeld omdat ze zorgen voor een compacter kernwinkelgebied, een milieuknelpunt oplossen of een bijzondere doelgroep huisvesten. De hoeveelheid aan plannen zorgt ervoor dat de gemeente kritische keuzes moet maken.

Bron: © Gemeente Meierijstad 19 juli 2022

logo zijtaart.nl