Voortgang nieuwbouwplan Zijtaart-zuid

Voortgang nieuwbouwplan Zijtaart-zuid

Een veelgehoorde vraag in het dorp is "Hoe staat het ervoor met de voortgang van Zijtaart Zuid?"  En ook opmerkingen als "Het lijkt of er nooit gebouwd gaat worden in de ‘wei van Bekkers’” en “Ons geduld wordt al lang op de proef gesteld” zijn veelgehoord. Begrijpelijke opmerkingen vanuit inwoners , maar toch wordt er hard gewerkt achter de schermen om tot bouwen te komen. Helaas is dat nog niet echt zichtbaar voor de inwoners van Zijtaart.

Voortgang

De gemeente is nog steeds in onderhandeling met de beoogd bouwer om tot een overeenkomst te komen. Wanneer deze is getekend kan pas de verdere planning worden gemaakt.
Wanneer de overeenkomst is getekend en bekend is wat voor soort huizen er worden gebouwd inclusief prijzen en planning, wordt er door de ontwikkelaar en gemeente samen een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en omwonenden georganiseerd. Dat gebeurt op het moment dat de woningen/kavels in de verkoop gaan.

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor een woning of kavel op Zijtaart-Zuid en heeft u dit nog niet kenbaar gemaakt? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief die de werkgroep wonen stuurt om u op de hoogte te houden, zo bent u altijd meteen op de hoogte van het laatste nieuws. Staat u op de lijst, maar heeft u geen belangstelling meer meld dan af.  Ook het doorgeven van een gewijzigde woonwens, bijvoorbeeld van kleine koopwoning naar vrije kavel, kunt u aan ons doorgeven zodat wij onze administratie van de belangstelling op orde houden.  Al het bovenstaande kunt u kenbaar maken door ons een e-mail te sturen.

Onderstaand een update/herhaling van de beschikbare informatie voor de belangstellenden en inwoners van Zijtaart. Het stedenbouwkundig plan is 23 mei 2023 door B&W goedgekeurd. Het plan telt in totaal 66 woningen, met 22 sociale huurwoningen en 44 koopwoningen in verschillende prijscategorieën, waarvan ook enkele vrije kavels.

Fase A van het plan, grenzend aan de Pastoor Clercxstraat, heeft al een directe woonbestemming. Voor fase B is op 12 mei 2023 een wijzigingsplan ter inzage gelegd om woningbouw mogelijk te maken. Hier zijn 2 zienswijzen op ingediend die nu worden behandeld door de gemeente. Het nieuwe stedenbouwkundig plan bevat een verkaveling van het gebied. Daarbij is naar een optimale mix gezocht van woningtypen en prijscategorieën. Die sluit ook aan bij de woonvisie van de gemeente. Het aandeel sociale huurwoningen is 33%. Er is ruimte voor veel verschillende soorten woningen maar ook voor zelfbouwers. Ook biedt het plan de mogelijkheid tot CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Het plan bestaat uit 8 vrijstaande woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen en 40 rijwoningen (waarvan 22 sociale huur, 33%). Het plan wordt in 2 fases in verkoop gebracht en ontwikkeld. Fase A zal als eerste ontwikkeld worden in een periode van 2-3 jaar. Aansluitend zal Fase B tot ontwikkeling worden gebracht.

In Fase A gaat het om 15 sociale huurwoningen en 15 koopwoningen. Vrije kavels worden gefaseerd ingevuld op basis van de vraag (5 kavels hele plan). CPO is een doorlopend traject (5 kavels hele plan). In Fase B gaat het over 7 sociale huurwoningen en 19 koopwoningen.

Doordat in het plan veel ruimte is ingebouwd voor het opvangen van water; onder andere door een wadi in de centrale groene zone en door verbreding van de omliggende sloten.
Daarmee wordt het een klimaatbestendige wijk. De verkaveling is gemaakt in overleg met de dorpsraad Zijtaart (Werkgroep wonen), de beoogde ontwikkelaar Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en de beoogde corporatie Area Wonen.

Bouwen in fasen

De ontwikkelaar bouwt het woningbouwplan in twee fases, zodat de woningen in de tijd enigszins gespreid op de markt komen. De 10 vrije kavels in het gebied brengt de gemeente zelf in verkoop; mogelijk ook gefaseerd en/of deels voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Namens Werkgroep Wonen,
Thomy Kleijngeld
Stan van der Linden
Bart van de Ven
Kevin Versantvoort
Anja Heerkens

logo zijtaart.nl