Voorlopig slot op zonneparken in Meierijstad - Laarsweg teruggetrokken

Voorlopig slot op zonneparken in Meierijstad - Laarsweg teruggetrokken

Vijftig hectare aan weilanden vol met zonnepanelen in Meierijstad, dat gaat er waarschijnlijk nog wel van komen. Maar daarna zit de komst van grote zonneparken voor zeker vijf jaar ’op slot', zo was woensdagavond de boodschap richting de politiek. ,,Alles staat op rood.” 

Enexis waarschuwt

Deze pas op de plaats voor zonneparken heeft alles te maken met overbelasting van het regionale elektriciteitsnetwerk in Eerde. Dit probleem speelt in grote delen van het land. Netbeheerder Enexis waarschuwde hier vorig jaar al voor.  De overbelasting van het netwerk heeft heel waarschijnlijk ook gevolgen voor de komst van windturbines. Initiatieven voor meer dan 200 zonnepanelen hoeven voorlopig niet te rekenen op groen licht, werd gemeld tijdens een informatieve avond in Sint-Oedenrode over de stand van zaken rond zonneparken in Meierijstad.

Ruimte voor 50 hectare

In deze gemeente is nog wel ruimte voor de eerste ‘ronde’ van ruim vijftig hectare aan zonnepanelen. Deze zijn verdeeld over zeven locaties; het gaat om twee plaatsen aan de Schootsedijk in Olland (totaal 12 hectare), de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode (3,9 hectare), Logtenburg (3,3 hectare) en Laarsweg (8,3 hectare) in Zijtaart, de Hintelstraat in Mariaheide (4,4 hectare) en de Vlagheide in Eerde (ruim 10 hectare). Een van deze initiatieven is inmiddels al teruggetrokken, namelijk die aan de Laarsweg in Zijtaart. Dit werd woensdagavond bekend gemaakt. Mogelijk komt hier een alternatieve locatie voor in de plaats. 

In maart van dit jaar maakte het college van Meierijstad voorlopig een pas op de plaats. Na de eerste 'ronde’ van zeven zonneparken besloot het college om dit jaar geen nieuwe hectares meer uit te geven voor zonneparken. Nu blijkt dat het wel ‘vijf à zeven jaar’ kan gaan duren voordat er weer voldoende capaciteit is op het netwerk voor grote zonneparken, zo zei de projectleider duurzaamheid. ,,Alles staat momenteel op rood.” 

Zonnepanelen op daken

Voorlopig blijft Meierijstad inzetten op zonnepanelen op daken, vooral op bedrijventerreinen. ,,We zijn in overleg met het POM over het onderling uitwisselen van energie op bedrijventerreinen", doelde hij op het Platform Ondernemend Meierijstad. ,,Want zon op dak willen we blijven stimuleren.” 

Opvallend genoeg hielden de tegenstanders van zonneparken in natuurgebieden zich woensdagavond gedeisd. Zowel van de actiegroep Handen af van Wijboschbroek, als van LijnRecht uit Keldonk en Bescherm de Rooise Heide uit Sint-Oedenrode en Schijndel hadden zich geen insprekers gemeld. ,,Onze standpunten zijn overduidelijk, dus dat hoeven we niet iedere keer te laten horen”, reageert Frank Mulkens van Handen af van Wijboschbroek. ,,Vorige keer werd al gezegd ‘Frank Mulkens is een bekende inspreker geworden’. Dat wil zeggen dat ons verhaal bekend is. In mei overhandigden we nog  ruim duizend handtekeningen aan de raad. Maar onze afwezigheid van nu wil niet zeggen dat we nog even scherp zijn als in het begin.” 

Fietstocht

De actiegroepen bundelden eerder dit jaar hun krachten. En binnenkort kan Meierijstad de bezwaren van hen tegen de plannen voor zon- en windparken verwachten. ,,En we houden een fietstocht op zaterdag 9 oktober tussen de drie pleisterplaatsen. Dan kunnen deelnemers zien hoe mooi deze gebieden zijn. En waarom hier geen zonneparken en grote windturbines gewenst zijn. Laat duidelijk zijn; wij willen absoluut voorkomen dat die zonneparken en windturbines in natuurgebieden komen.” 

2021 09 09 Zonneparken Meierijstad Zijtaart

Bron: Brabants Dagblad 9 september 2021

logo zijtaart.nl