Voorlopig geen zonnepark in Zijtaart, alsnog ruimte voor verkenning naar zonneweide Sterrebos

Voorlopig geen zonnepark in Zijtaart, alsnog ruimte voor verkenning naar zonneweide Sterrebos

Het college heeft besloten Sterrebos nu alsnog ruimte te geven om ook een participatietraject op te starten en omwonenden te betrekken bij de planuitwerking. Het plan betreft een zonnepark van 5 hectare gelegen in het buitengebied tussen Schijndel en Sint-Oedenrode ten oosten van de N637. Initiatiefnemer is OPEN NRG. Aanleiding voor dit besluit is de terugtrekking van een ander initiatief waardoor planruimte vrijviel.

In Meierijstad zijn vorig jaar acht initiatieven voor zonneparken als positief beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Omdat de raad voor de eerste tranche 50 hectare beschikbaar wilde stellen, was er slechts ruimte voor zeven initiatieven om door te mogen; Het plan Sterrebos kwam daardoor op de wachtlijst. Recent heeft een van de zeven plannen zich teruggetrokken: dit betreft het plan Logtenburg nabij Zijtaart van NRG2ALL met een omvang van 3.3 hectare. Wethouder Van Rooijen: “We begrijpen dat dit besluit voor omwonenden van Sterrebos nu onverwacht komt. Ook het college was verrast toen een initiatiefnemer zich terugtrok. Tegelijk hebben we de ambitie om CO2-neutraal te worden. Dan past het natuurlijk niet om de door de raad beschikbaar gestelde ruimte voor duurzame energieopwek onbenut te laten. Daarvoor is de opgave nog veel te groot.”

‘Evenwichtig besluit’

Net als bij de andere lopende initiatieven verwacht de gemeente dat de initiatiefnemer het participatietraject opstart volgens het ingediende plan. Daarin staat hoe OPEN NRG omwonenden en andere relevante partijen gaat betrekken bij de uitwerking van het plan en bij de invulling van de financiële deelname. Het college heeft extra aandacht voor goede kwalitatieve landschappelijke invulling van initiatief Sterrebos. “We hebben de procedure voor zonneweides in stukjes gehakt en vragen tussentijds veel van de initiatiefnemer. Op die manier kunnen we ons voortdurend een goed beeld vormen van het verloop van de participatie. Dat is uiteindelijk ook nodig om tot een evenwichtig besluit te komen, waarbij we alle belangen in ogenschouw nemen”, aldus de wethouder.
Het eerste formele besluitvormingsmoment is bij de indiening van het principeverzoek, daarna kan de planologische procedure tot verkrijging van een omgevingsvergunning starten.

Bron: Kliknieuws 19 oktober 2021

logo zijtaart.nl