Voorlopig geen nieuwe windmolens in Meierijstad

Voorlopig geen nieuwe windmolens in Meierijstad

Meierijstad wil in 2050 energie-neutraal zijn maar hoe de gemeente dat kan bereiken blijft nog onduidelijk. Windmolens komen er voorlopig niet in Meierijstad, behalve de 4 van ‘Veghel Windt’ langs de A50, en ook zonneparken op land zullen maar spaarzaam mogelijk zijn in Meierijstad. Zonnepanelen op daken blijven in de ogen van de gemeenteraad de beste optie, maar ook daar zijn de mogelijkheden beperkt, met name omdat de infra-structuur van de energie-bedrijven dat niet grootschalig mogelijk maakt.
 
Op 25 mei zal de gemeenteraad zich moeten uitspreken over de nota ‘Duurzame energie opwek Meierijstad’, maar tijdens de commissievergadering Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering donderdagavond in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, werd wel duidelijk dat het heel moeilijk zal zijn om die ambitieuze doelstelling van energie-neutraal in 2050 waar te maken.
Dat zonnepanelen op daken de beste optie zijn is voor alle fracties het uitgangspunt en Meierijstad doet het wat dat betreft al heel goed in vergelijking met veel andere gemeenten.
Maar vast staat ook dat met alleen zon-op-dak die doelstelling nooit gehaald kan worden en dat dus ook andere oplossingen nodig zijn. De beste oplossing is natuurlijk om energie te besparen, maar ook dat is maar beperkt mogelijk en biedt zeker niet voldoende soelaas om de energie-doelen te bereiken.
 

Windmolens

Windmolens leveren relatief gezien veel energie op en met name D66 wil daarom blijven onderzoeken of er toch (meer) windmolens in Meierijstad zouden kunnen komen. De partij zal hierover een motie indienen. Windmolens zijn echter voorlopig geen optie omdat er in Meierijstad geen plaatsen te vinden zijn waar meerdere windmolens bij elkaar gebouwd zouden kunnen worden zonder dat dat problemen kan opleveren voor het radar-verkeer van met name de straaljagers van de vliegbasis Volkel.
En als het aan Lokaal ligt wordt nog eens extra vastgelegd door de gemeenteraad dat ook bij een wijziging van die radar-beperkingen er in Meierijstad geen nieuwe windmolens moeten komen. Volgens D66 moet dat dus juist wel mogelijk worden gemaakt want zonder windmolens zou in Meierijstad 700 hectare (dat is ongeveer de grootte van heel Sint-Oedenrode) land moeten worden vol gelegd met zonneparken om de doelstellingen van de gemeente te halen. “En elke windturbine die we kunnen bouwen levert 20 hectare minder zon-op-land op”, aldus D66 voorman Hobert. Maar op veel steun van de overige fracties lijkt zijn partij niet te hoeven rekenen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor zijn voorstel om Wijboschbroek niet op voorhand uit te sluiten als het gaat om aanleg van een zonnepark zoals nu wordt voorgesteld in de plannen voor duurzame energie opwek.
 

Participatie

Alle partijen hadden overigens veel waardering voor de manier waarop de gemeente geprobeerd heeft om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij het opstellen van de nota over duurzame energie en die waardering was er ook bij de woordvoerster mevrouw Claessens van de Energie Coöperatie Meierijstad die gebruik maakte van het inspreekrecht. Ook zij pleitte voor meer zon-op-dak en gaf als voorbeeld het dak van de gemeentewerf in Schijndel dat mede op initiatief van de ECM tot stand is gekomen. Maar wel sprak ze nadrukkelijk de wens uit dat de gemeente probeert om procedures sneller te laten verlopen. ZLTO-voorzitter Gerard van Zutphen, die ook van het spreekrecht gebruik maakte, was een stuk kritischer omdat volgens hem de opgave van de gemeente conflicteert met de belangen van de agrarische sector.
 

Rest-stroken

Volgens alle partijen is het een goede zaak als de gemeente gaat onderzoeken in hoeverre rest-stroken kunnen worden gebruikt om er zonnepanelen neer te leggen, maar duidelijk werd ook al dat eerst nog moet worden uitgemaakt wat nu rest-stroken zijn. Wethouder Roozendaal gaf aan dat de gemeente dat aan het onderzoeken is.
Naast waardering voor het participatie-traject was er tenslotte ook bij de raadsleden veel waardering voor de plannen om inwoners van Meierijstad de mogelijkheid te bieden om mee te profiteren van de aanleg van zonneparken.
 
Bron: © Omroep Meierij 12 mei 2023
logo zijtaart.nl