Vol elektriciteitsnetwerk heeft geen invloed op windpark Veghel Win(d)t

Vol elektriciteitsnetwerk heeft geen invloed op windpark Veghel Win(d)t

Netbeheerder TenneT maakte twee weken geleden bekend dat het elektriciteitsnetwerk in Noord-Brabant en in Limburg dusdanig vol zit, dat er geen grootverbruikers meer aangesloten kunnen worden. Het is nog onbekend tot hoelang de ‘tijdelijke stop’ duurt. De beslissing van TenneT heeft ook invloed op Meierijstad. 

De afgelopen maanden is de vraag naar nieuwe elektriciteitsaansluitingen flink gestegen in Noord-Brabant en Limburg, door elektrificatie van bedrijfsprocessen, de groei van warmtepompen, laadpalen en nieuwe woningen. Hierdoor is maximale capaciteit van het landelijk hoogspanningsnet van TenneT op een aantal plekken in Brabant en Limburg versneld bereikt.

Nieuwe zonneparken
De gemeente Meierijstad laat weten dat bedrijven met vestigings- of uitbreidingsplannen en ook initiatiefnemers van zonneparken en windmolens die nog niet bekend waren bij Enexis voor 9 juni, voorlopig niet aangesloten worden. “Wij hebben als gemeente geen direct inzicht in deze cijfers, we zijn daarom al in gesprek met het bedrijfsleven en met initiatiefnemers om de knelpunten in beeld te brengen en te ondersteunen waar mogelijk. Dit blijven we de komende periode ook doen. Het bericht heeft geen invloed op het windpark Veghel Win(d)t, omdat deze al bekend was bij Enexis”, meldt een woordvoerder van de gemeente Meierijstad. Nieuwe zonneparken en windmolens kunnen niet aangesloten worden. Alle aanvragen komen op een wachtlijst. Deze worden pas uitgevoerd zodra er extra netcapaciteit bij komt.

Zonnepanelen
Volgens TenneT hebben huishoudens (met een aansluiting lager dan 3 x 80 Ampère) woningbouwverenigingen vooralsnog geen last van de beslissing en zijn er geen gevolgen voor de woningbouw.
Particulieren die zonnepanelen willen leggen kunnen dit ook blijven doen. Bedrijven die grootschalig zonnepanelen op hun dak willen leggen (ongeveer 15 kWp of meer en een aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère) en grootschalige initiatieven voor zon en wind krijgen voorlopig geen terugleveraansluiting. Uitzondering zijn de initiatiefnemers die voor 9 juni hiervoor een aanvraag bij Enexis hebben gedaan, zoals de vier windmolens van Veghel Win(d)t.

CO2-neutraal in 2050
Ondertussen blijft de doelstelling in Meierijstad onveranderd. Ze willen in 2050 CO2-neutraal zijn. “Wij vervolgen onze weg om samen met inwoners en belanghebbenden een gedragen afwegingskader voor opwek duurzame energie op te stellen. Op die manier zijn we straks op tijd voorbereid voor de fase waarin het netwerk weer meer ruimte biedt”, besluit een gemeentewoordvoerder. Wanneer het elektriciteitsnetwerk weer ruimte biedt, is nog onbekend.

Bron: © Stadskrant Veghel 20 juni 2022

logo zijtaart.nl