VNO-NCW benadrukt het belang van een snelle, zorgvuldige en robuuste oplossing voor de N279

VNO-NCW benadrukt het belang van een snelle, zorgvuldige en robuuste oplossing voor de N279

Op vrijdag 14 juni 2024 vond in de Provinciale Staten van Noord-Brabant een oordeelsvormend debat plaats over de huidige situatie op en rondom de N279 tussen Veghel en Asten. Gedurende het debat heeft VNO-NCW Brabant Zeeland haar zorgen geuit over de ontstane situatie. Samen met Jos van Asten, Platform Ondernemend Meierijstad, en Martin Jacobs, Bedrijvenkontakt Gemert Bakel, benadrukte VNO-NCW Brabant Zeeland het belang van een snelle, zorgvuldige en robuuste oplossing.

Snel en zorgvuldig besluit vanuit de provincie

In 2021 wees de Raad van State het originele plan voor de ombouw van de N279 af, mede vanwege het gebruik van verouderde verkeersmodellen. De huidige situatie op de N279 baart ons en onze achterban echter steeds meer zorgen; de bereikbaarheid in de regio schiet momenteel tekort. Dat leidde ertoe dat wij afgelopen maart het manifest samen met lokale ondernemersverenigingen in de regio ondertekenden. Het bedrijfsleven dringt aan op een snel en zorgvuldig besluit vanuit de provincie. Aangezien er veel voorbereid is, kunnen we daarop voortborduren.

Robuuste oplossing

Eerder was de teruglopende bereikbaarheid en het belang van extra investeringen voor de infrastructuur voor ons reden om, samen met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en de drie zuidelijke provincies, een toekomstvisie voor de infrastructuur van Zuid-Nederland op te stellen, genaamd InZuid. Tijdens het debat in de Provinciale Staten benadrukten we het belang van een snelle en robuuste oplossing. De provinciale weg speelt, met aansluitingen op onder andere de A67, A50 en A2, een belangrijke rol binnen de gehele infrastructuur in de Brainportregio.

VNO-NCW Brabant Zeeland pleit voor een 2×2-baans N279 met goede aansluitingen bij Veghel en Asten. Limieten in het budget mogen niet doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke besluitvorming. De volledige inspreeknotitie van VNO-NCW Brabant Zeeland lees je hier.

Bron: © VNO-NCW 14 juni 2024

logo zijtaart.nl