Vijf opties voor nieuwe wegen bij Zijtaart ter inzage

Vijf opties voor nieuwe wegen bij Zijtaart ter inzage

Vijf opties voor nieuwe wegen van de N279 naar bedrijventerrein Doornhoek liggen vanaf deze week ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. 

De afgelopen maanden zijn de tracés in kaart gebracht waarvoor de gemeente een Milieueffectrapportage (MER) gaat opstellen. Die beschrijft wat de risico’s zijn van de nieuwe infrastructuur voor het milieu, bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur, luchtkwaliteit, gezondheid, woningen en landbouw. Daaraan vooraf is er een Notitie Reikwijdte en Detailnivo (NRD) gemaakt. Dat is een rapport waarin staat welke tracés onderzocht worden en waarom een nieuwe weg moet worden aangelegd en dit ligt vanaf donderdag 21 februari ter inzage.

Het gaat om twee tracés die vanaf de oversteek over de Zuid-Willemsvaart ten westen van Zijtaart (bij Keldonk)  aansluiten op de Corridor. En drie tracés die vanaf de oversteek bij Keldonk parallel aan het kanaal lopen en  vóór of ná buurtschap Doornhoek aansluiten op de Corsica. In de tracés die vóór Doornhoek al afbuigen wordt ook gekeken naar een variant met een verdiepte ligging.

NRD ter inzage

De NRD ligt ter inzage vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 bij de informatiebalie van het gemeentehuis in Veghel. Daarna wordt het rapport vastgesteld en starten de MER-onderzoeken. Het streven is om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 voorstel te geven met een voorkeur voor welke van de vijf het moet worden, stelt het college van B. en W.

Bron: Brabants Dagblad 18 februari 2019

2019 02 18 Vijf opties voor nieuwe wegen bij Zijtaart

logo zijtaart.nl