Vier windturbines langs A50 van Veghel Win(d)t mogen er komen

Vier windturbines langs A50 van Veghel Win(d)t mogen er komen

Tien jaar nadat de eerste plannen voor 4 grote windturbines langs de A50 bij Veghel zijn opgesteld is nu door de Raad van State bepaald dat die turbines er mogen komen.
Het project Veghel Win(d)t dat is opgesteld door een aantal grote bedrijven in Veghel moet uiteindelijk 43.000 MWh aan electgriciteit opleveren en dat is vergelijkbaar met het gebruik van zo'n 13.000 huishoudens.
 
Veghel Win(d)t is een project dat is opgezet door Vanderlande, Mars, Friesland Campina en Kuehne-Nagel en dat gerealiseerd moet worden door Renewable Factory. Het gaat om 4 grote windturbines die langs de rand van De Amert en De Dubbelen moeten komen. Eén van de turbines, die het dichtst bij natuurgebied Aabroeken ligt mag 165 meter hoog worden, de andere drie worden 200 meter hoog.
 

Bezwaren

De Raad van State heeft maandag uitspraak gedaan tegen de bezwaren die met name waren inghebracht door bedrijven die dicht bij de windturbines zijn gevestigd en dan met name Fluidwell aan de Voltaweg. De Raad van State heeft bepaald dat met name de windturbine die dicht bij Fluidwell staat minder intensief gebruikt mag worden dan mogelijk zou zijn. Als Fluidwell meer dan 136 uur per jaar last heeft van de slagschaduw moet die turbine worden stilgezet en concreet betekent dat dat in heel zonnige jaren die turbine minder intensief gebruikt zal kunnen worden.

 

25 jaar

En verder heeft de Raad vanb State bepaald dat er harde bankgaranties moeten worden afgegeven dat de turbines na 25 jaar kunnen worden afgebroken en de grond hersteld worden naar de situatie hoe die was voor de bouw. Daarvoor moeten de initiatiefnemers een bankgarantie afgeven van 100.000 euro. Maar met de toevoeging van die twee harde bepalingen vindt de Raad van State dus dat de grote windturbines langs de A50 er mogen komen.
 
Bron: © Raad van State en Omroep Meierij 6 april 2022
logo zijtaart.nl