Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

Vandaag, woensdag 15 maart, mag iedere inwoner van Meierijstad een stem uitbrengen over de toekomst van het water in de gemeente. Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn er dan de waterschapsverkiezingen. Het grondgebied van Meierijstad valt onder twee waterschappen, Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas. Afhankelijk van waar je woont, kies je een bestuurslid voor het algemene bestuur bij één van de twee waterschappen.
 
Bij Waterschap De Dommel zijn er twaalf politieke partijen die in totaal 250 leden voor de waterschapsverkiezingen naar voren hebben geschoven. Bij Waterschap Aa en Maas zijn er negen politieke partijen met in totaal zo’n 175 leden die kandidaat zijn voor een bestuursfunctie. Overigens zijn er voor beide waterschappen maar 26 zetels te verdelen. Wie er uiteindelijk op gaan zitten, wordt dus uitgemaakt tijdens de verkiezingen. Zij die worden gekozen behartigen als ‘ingezetene’ de belangen van de bewoners in het gebied van het waterschappen.
 

Stembureaus

De stembureaus, voor Zijtaart in het Dorpshuis, voor de waterschapsverkiezingen en de Provinciale Staten verkiezingen gaan woensdag om half acht in de ochtend open. Ze sluiten om negen uur ‘s avonds.
 

Op wie moet u stemmen

Hier vind u een speciale stemwijzer die u kan helpen om te kiezen. 
 
 

Waar stem ik voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Nederland telt in totaal 12 provincies. Elke 4 jaar kunt u stemmen op een kandidaat van een politieke partij die u de komende 4 jaar vertegenwoordigt in de Provinciale Staten. De gekozen leden van de Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De provincies met het minste aantal inwoners hebben 39 zetels in de Staten. Die met het meeste aantal inwoners 55. 

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Op de website van uw provincie vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. Op de websites van de partijen leest u hun plannen. U kunt ook gebruik maken van de speciale kieswijzer.

Taken Provinciale Staten

De leden van Provinciale Staten (statenleden) hebben een aantal belangrijke taken.

  1. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten
  2. Ze kiezen de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie.
  3. Ze beslissen mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen en verlenen milieuvergunningen voor bedrijven.
  4. Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer. 

Waar stem ik voor bij de waterschapsverkiezingen?

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Op de website van uw waterschap vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. Op de websites van de partijen leest u hun plannen. U kunt ook gebruik maken van de speciale kieswijzer.

Taken waterschappen

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Goed waterbeheer is daarom onmisbaar. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met:

  • Het beheer van dijken en sluizen om Nederland te beschermen tegen overstromingen;
  • Het zuiveren van afvalwater;
  • Zorgen voor voldoende water. Bijvoorbeeld door water op te slaan bij droogte en water weg te pompen als het veel regent;
  • Zorgen dat het water in sloten, rivieren en beken schoon en gezond is voor mens, plant en dier. 

Bron: © Omroep Meierij, gemeente Meierijstad en Rijksoverheid 15 maart 2023

logo zijtaart.nl