Verkeersproblemen in Veghel oplossen kan alleen met gedragsverandering

Verkeersproblemen in Veghel oplossen kan alleen met gedragsverandering

De N279 (de weg langs het kanaal), de Erpseweg, die steeds drukker en onveiliger wordt door de grote nieuwbouwprojecten van Veghels Buiten en de snelfietsroutes Uden-Veghel en Veghel-Son en Breugel-Eindhoven waren dinsdagavond de hoofdingrediënten van de beeldvormende avond in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Veel informatie, met eigenlijk toch weinig nieuws maar natuurlijk wel heel veel vragen. Van raadsleden, maar ook van drie insprekers, zoals Wim Kox van de wijkraad Veghel Zuid, Ces Snelders van de wijkraad Veghel West en Jos van Asten, de voorman van het POM, het Platform Ondernemend Meierijstad. Een tunnel onder het kanaal, een nieuwe omleidingsweg om Veghel, of toch het bestaande tracé handhaven, maar op een aantal plaatsen wel (fors) aanpakken. Het is allemaal al meerdere keren genoemd, besproken en bestudeerd en…dat gaat nu weer gebeuren.

Snelle bus

2024 06 12 Beeldvormende avond over verkeersproblemen Bus Rapid TransitWel nieuws is het plan voor een soort metro-achtige snelbus, de Bus Rapid Transit (BRT) tussen Eindhoven, Den Bosch en Oss. Met hub-afslagen bij Veghel en Schijndel. De provincie en busmaatschappij Arriva bestuderen dat plan en daar moet volgend jaar meer duidelijkheid over komen.
 

Snelfietsroute

Ook de in aanlag zijnde snelfietsroute Uden-Veghel werd besproken, een mooi initiatief maar op een aantal punten voldoet deze nog niet aan het criterium 'snel' Zo horen fietsers zonder onderbreking door te kunnen fietsen zonder onduidelijkheid over voorrang of niet en dat is nog niet op alle punten geregeld. De snelfietsroute loopt door in een 'doorfietsroute' via Sint-Oedenrode en Son naar Eindhoven. Allemaal voorwaarden om fietsen te stimuleren en onderdeel van een integrale aanpak van de verkeersproblemen. 
 

Erpseweg

Maar de beeldvormende avond werd ook gebruikt om te kijken naar de gevolgen van de forse uitbreding van het aantal nieuwbouwwoningen in Veghels Buiten en de gevolgen daarvan voor de doorstroming maar vooral ook de verkeersveiligheid op de Erpseweg. Die verkeersveiligheid op de Erpseweg wil de gemeente zeker serieus gaan aanpakken, maar de doorstroming is een ander verhaal. Want in alle (ambtelijke) inleidingen en discussies werd wel duidelijk dat eigenlijk alleen een echte (mobiliteits) gedragsverandering daadwerkelijk de verkeersproblematiek kan oplossen. (Veel) meer fietsen, thuis werken, andere werktijden en meer en beter openbaar vervoer zijn eigenlijk absoluut noodzakelijk, maar wethouder Jan van Burgsteden gaf na afloop volmondig toe dat dit de meest moeilijke oplossing is.
 

Dorpsraad Zijtaart

De gemeente Meierijstad heeft naast opwaardering van het bestaand tracé, een tunnel, ook de variant onder Zijtaart door naar de A50 op het netvlies als mogelijke oplossing. Hoewel de dorpsraad intensief en actief betrokken is bij alle overleggen met de provincie, waar momenteel alle mogelijkheden in kaart gebracht worden, is het ook noodzakelijk om met de gemeente in contact te blijven over het voorstel wat zij aan de provincie gaan doen. Er is nog niks in kaart, er zijn nog geen varianten, maar het is wel zaak om nu onze stem te laten horen. Een van de belangrijkste mogelijkheden om dat te doen is via de website van de provincie, daar kunt u op een interactieve kaart al uw zorgen, ideeën en oplossingen aandragen: doen!
 
Bron: © redactie Zijtaart.nl en Omroep Meierij 12 juni 2024
 
logo zijtaart.nl