Verkeersmetingen van tien jaar geleden; klopt de aanpassing van de N279 nog wel?

Verkeersmetingen van tien jaar geleden; klopt de aanpassing van de N279 nog wel?

Maar liefst vier dagen lang heeft de Raad van State het deze week over het verbreden van de weg N279 tussen Veghel en Asten. Die begon maandag met de vraag: hoe betrouwbaar zijn de verkeersberekeningen van de provincie eigenlijk? 

Op de eerste dag van de marathonzitting van de Raad  van State ging het vooral over de verkeersmetingen  waar de aanpassing van de N279 tussen Veghel en Asten op is gebaseerd. De tellingen zijn gehouden in 2008 en 2009. Zijn die cijfers nog wel betrouwbaar, vragen niet alleen bezwaarmakers, maar ook de STAB (stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimte Ordeningen) zich af. Omwonenden en gebruikers van de weg zien het verkeer voor hun ogen toenemen en ze vragen zich af of de vernieuwde weg niet nog meer verkeer gaat aanzuigen, of de impact van geluid en overlast niet veel groter wordt en of al dit verkeer wel op twee rijstroken past. 

Adviesorgaan STAB, dat door de Raad van State is ingeschakeld, vindt dat de provincie de cijfers tussentijds had moeten verfijnen. Er zijn wel verkeersmetingen gehouden tussen 2011 en 2016, liet de jurist van de provincie Hans Besselink weten, maar die zijn niet terug te vinden in de verkeersmonitor omdat ze in de ogen van de provincie niet echt afweken. Die nam in 2018 een besluit over hoe de nieuwe weg eruit komt te zien: de weg blijft twee keer een baan, behalve bij Veghel waar het stuk vierbaans wordt. Het tracé wordt zo ruim aangelegd dat verbreden naar twee keer twee rijstroken in de toekomst zonder veel extra kosten mogelijk is. En er komt een omleiding bij de wijk Dierdonk in Helmond. 

Wordt de N279 een ideale sluiproute?

De betrouwbaarheid van de verkeerstellingen zijn voor de Raad van State belangrijk om te toetsen of het recht goed is toegepast en om de bezwaren te beoordelen. Dat is een hele opgave, want de 65 bezwaarmakers zijn hartstikke verdeeld in hun opvattingen. Er zijn er die zeggen dat het verkeer zo is toegenomen dat de weg niet alleen bij Veghel maar ook richting Asten vierbaans moet worden. Anderen vinden het onnodig om alvast grond te onteigenen of natuur te gebruiken voor een eventuele toekomstige verbreding. Velen vrezen meer doorgaand vrachtverkeer, dat via de opgeknapte N279 de snelste route zoekt tussen Duitsland en Rotterdam. De N279 is dan de ‘ideale sluiproute’ van de A67 naar de A2.

 

De grote lijn tot 2030 

Hoeveel het vrachtverkeer gaat toenemen, blijft door verschillende prognoses onduidelijk. Hoeveel trucks rijden echt door of maken ze een stop bij de Veghelse bedrijventerreinen? Dat blijkt lastig te meten. De provincie maakte de verwarring alleen maar groter door in februari nog een deskundigenonderzoek in te dienen met recente cijfers die afwijken van de provinciale verkeersmonitor. Zijn de gegevens uit 2010 nog wel bruikbaar om te bepalen hoe je de weg moet aanpassen, wil de Raad van State weten. ,,De grote lijn tot 2030 komt overeen", stelt jurist Besselink. ,,Het besluit zal niet anders worden als we opnieuw meten met een nieuw rekenmodel. Daarvoor zijn de afwijkingen te gering. Soms is het ene wegvak een periode drukker dan het andere. Zoals corona nu ook een vertekend verkeersbeeld geeft. Dat wil niet zeggen dat het model niet deugt. Daarin zijn ook planologische ontwikkelingen meegenomen en bijvoorbeeld de verwachte bevolkingsgroei. ”

Zitting live te volgen

De tweede zittingsdag van de Raad van State, dinsdag, is opnieuw te volgen via een livestream. Dan gaat de Raad in op zaken als geluid, luchtkwaliteit en natuur en landschap. Aan het einde van de zittingsdag beslist de Raad of ook de zittingen van woensdag of donderdag live worden uitgezonden. Die dagen worden de meer persoonlijke bezwaren besproken.

Normaliter volgt de uitspraak in zes weken. Staatsraad Minderhoud liet bij aanvang al weten dat dit in deze kwestie niet haalbaar is. ,,Het is mooi als we dit in twaalf weken gaan halen.” 

Bron: Brabants Dagblad 9 maart 2021

logo zijtaart.nl