Veghel Win(d)t dient nieuwe aanvraag in voor windturbines

Veghel Win(d)t dient nieuwe aanvraag in voor windturbines

Veghel Win(d)t heeft een vernieuwde aanvraag gedaan voor een vergunning om vier windmolens te gaan bouwen. Die moeten komen langs de A50 ter hoogte van de Veghelse bedrijventerreinen. Veghel Win(d)t is een project van de vier Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande op industrieterrein De Dubbelen. Maar niet iedereen in de omgeving is er gerust op en daarom was er eerder een rechtzaak over de plannen om deze vier windmolens op te trekken. 

De Raad van State stelde vorig jaar dat een vergunning pas mogelijk is, mits er enkele harde garanties worden gedaan om bezwaarmakers tegemoet te komen. Zo moet Veghel Win(d)t er onder meer voor zorgen dat de windturbines na 25 jaar verwijderd worden en dat het gebied waar ze staan dan in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Ook zal de windmolenexploitant rekening moeten houden met enkele bedrijven die de turbines op korte afstand van zich krijgen.

Het is nu aan de gemeente Meierijstad om te beoordelen of Veghel Win(d)t de vergunning kan krijgen. Het beoogde windpark heeft in ieder geval een dusdanig vermogen dat het stroom kan leveren aan duizenden huishoudens. De turbines komen als het plan definitief doorgaat aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart te staan. Ze passen in de doelstelling van de gemeente Meierijstad om drastisch te verduurzamen.  

De Noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlands overheid met het Klimaatakkoord van 2016 een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie.

Duurzaamheid staat bij de gemeente Meierijstad hoog op de agenda. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om in 2050 CO2-neutraal te zijn zoals is afgesproken in het klimaatakkoord. Hierbij is energiebesparing de eerste stap. Om het doel te bereiken is ook een tweede stap nodig, namelijk het opwekken van duurzame energie in de gemeente.

2023 03 02 Complete planning Veghel Windt voor 4 weindturbines langs de A50 Meierijstad 
logo zijtaart.nl