Veel water in je tuin, wees voorzichtig met het graven van greppels

Veel water in je tuin, wees voorzichtig met het graven van greppels

Eindelijk is er een droge periode in zicht. Boeren maken zich klaar om het land op te gaan. De laatste plassen moeten daarvoor snel van de akkers af. We zien in de praktijk dat boeren greppels graven richting de sloot om dit proces te versnellen. Wij vragen om hier zeer terughoudend mee te zijn en om de greppels zorgvuldig dicht te maken zodra dat kan.

Waarom geen greppels graven?

Het watersysteem is nog steeds helemaal verzadigd. Als gevolg daarvan zien we op verschillende plekken in ons gebied afzakkingen van taluds aan de slootkanten bij percelen.

  • Het graven van greppels richting de al zwakke taluds, vergroot de kans op verdere afzakking met inspoeling van grond als gevolg.
  • Door de greppels is er meer kans dat er ongewenste stoffen in het water terechtkomen.
  • De greppels leveren gevaar op voor onze medewerkers wanneer zij aan de slag gaan met materieel langs de sloot voor beheer en onderhoud.

Heb je al een greppel gemaakt?

Zorg dan dat je deze ook weer netjes dichtmaakt. Zo zorgen we samen voor een veilige en stabiele slootkant.

Bron: © Waterschap Aa en Maas  5 maart 2024

afzakking 1

logo zijtaart.nl