Update onveilige situatie Hoolstraat

Update onveilige situatie Hoolstraat

Zoals in een eerder artikel aangegeven is de Dorpsraad in overleg met de gemeente Meierijstad over de verkeers-(on)veiligheid aan de Hoolstraat.

De Hoolstraat wordt veelvuldig gebruikt en de slechte toestand van het wegdek en de bermen is onderkend. Er zijn borden met "slecht wegdek" geplaatst en de gaten in de berm zijn (provisorisch) opgevuld. Verder geeft de gemeente aan dat ze vorige week proefsleuven gegraven hebben om te kijken waar de waterleiding zit in de berm. Bij het beoordelen van deze resultaten zijn ze tot de conclusie gekomen om een betonsloof te realiseren en het asfalt hieraan aan te helen.  Er is nog geen exacte datum bekend, maar de werkzaamheden zullen dit jaar worden uitgevoerd door de aannemer van de gemeente Meierijstad.

Verkeersdrukte en verlichting

De aangekondigde verkeersdrukte metingen gaan verricht worden tussen 9 en 22 mei. Daarna zal gekeken worden naar verkeersremmende en fietser vriendelijke maatregelen en de verlichting.

Bron: © Dorpsraad Zijtaart 30 maart 2022

logo zijtaart.nl