Update bouwgrond/ nieuwbouw Zijtaart-Zuid

Update bouwgrond/ nieuwbouw Zijtaart-Zuid

Sinds onze vorige update zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom het gebied “Zijtaart-Zuid” en komen we steeds dichter bij de realisatie. Welke stappen er de afgelopen tijd zijn genomen en wat er nog moet gebeuren voor de daadwerkelijke verkoop leggen we hieronder kort uit.
 

Vaststelling bestemmingsplan en opzet plangebied

Het bestemmingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 september en zal half november onherroepelijk worden verklaard. De verkaveling van het plan wordt aangepast i.v.m. de hoge grondwaterstand in het plangebied: anders zou het hele perceel ½ meter moeten worden opgehoogd en kan er wateroverlast worden ervaren in de naastgelegen wijk. Dit gebeurt gelijktijdig met het plan voor de inriching van de openbare ruimte. Hiervoor worden de komende tijd de uitgangspunten bepaald en zal naar verwachting aan het eind van dit jaar de beoogde opzet van het plan klaar zijn. Er moet een waterberging van plusminus 1000 m2 in het hele plan komen. Het streven is om, nadat de definitieve verkaveling is bepaald, binnen een maand de kavelpaspoorten klaar te maken voor de percelen die in aanmerking komen voor particuliere ontwikkeling.
 

Aantal woningen en verdeling

Er ligt een bouwclaim van 61 woningen op het gehele plan van 85 woningen. Dat betekent dat er maximaal nog 24 particuliere kavels kunnen worden uitgegeven van het totaal van 85. De 61 genoemde woningen zijn inclusief het percentage van 25% aan sociale woningbouw van Area. Op basis van het nieuwe inrichtingsplan en wanneer er meer duidelijkheid is over planning en uitgifte van kavels en wanneer er overeenstemming is met de bouwers over de bouwclaim, wordt een overleg gepland met de werkgroep Wonen en de dorpsraad.
 

Planning

Naar huidige verwachting zal het plan in het 1ste kwartaal van 2022 bouwrijp gemaakt gaan worden en zullen de kavels worden uitgegeven. Er is nog geen definitief verkavelingsplan maar dit plan wordt dit jaar nog verwacht. Dat plan gaan ze bespreken met de betrokken partijen. Hendriks/Coppelmans is de beoogde bouwer die de bouwclaim gaat invullen namens de gemeente, (eea wordt definitief na overleg en ondertekening contract). Omdat zij bouwclaim gaan invullen, willen zij ook graag in gesprek met de werkgroep. 
 

Informatieavond

Op 30 november hebben wij een gesprek met onze contactpersoon van de gemeente. Met de hieruit verkregen nieuwe informatie streven wij om een informatieavond begin 2022 te organiseren voor jullie. Houd je mailbox, de website of social media in de gaten voor de uitnodiging. Uiteraard staat hij dan ook in de agenda.

Werkgroep Wonen - Dorpsraad Zijtaart 

Kevin Versantvoort
Stan van der Linden
Anja Heerkens
Thomy Kleijngeld
Bart van de Ven

logo zijtaart.nl