Uitzicht op nieuwbouwplan Zijtaart-Zuid

Uitzicht op nieuwbouwplan Zijtaart-Zuid

Sinds juni 2016 is de werkgroep wonen onder verantwoording van de dorpsraad Zijtaart werkzaam om toekomstige inwoners te betrekken bij het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart-Zuid. In de openbare dorpsraadvergadering op 30 november gaf voorzitter Anja Heerkens een overzicht van de werkzaamheden gedurende nu al 5½ jaar, door de werkgroep die bemand wordt door 4 jongeren. "Zij verdienen een pluim voor de volharding waarmee zij de ontwikkelingen, met vertraging en teleurstellingen met een positieve inzet blijven volgen en zich inzetten voor een goede en directe dialoog met de gemeente om de woonbehoefte van de Zijtaarters onder de aandacht te houden". Vorige week heeft de werkgroep kennisgemaakt met de nieuwe ( alweer de 5e!) projectleider van de gemeente. Deze geeft de huidige planning van Zijtaart-zuid:

Begin 2023 zal de verkaveling van het gebied definitief worden vastgesteld. – Dan organiseert de werkgroep een infoavond voor belanghebbenden. De gemeente heeft nu ook een overeenkomst met de beoogd bouwontwikkelaar. Die begint met een marktanalyse. De werkgroep zal kritisch meekijken, en de eerder gedane toezeggingen (o.a. betaalbare starterwoningen, seniorenwoningen en  sociale huur) bewaken. We hebben vertrouwen in de marktanalyse, wel is de voorgenomen fasering in de woningbouw voor Zijtaart belangrijk om zoveel mogelijk eigen inwoners de kans te geven op een woning in hun dorp.

Medio 2023 zal het gebied bouwrijp worden gemaakt, de start van het bouwen zal in het 1e kwartaal van 2024 kunnen plaatsvinden.

Voorlopige planning:

  • Begin 2023 verkaveling definitief
  • Begin 2023 overeenkomst met ontwikkelaar
  • Medio 2023 bouwrijp maken
  • Eind 2023 woningen en kavels in verkoop
  • Start bouw 1ste helft 2024

Voor de komende periode houden wij samen met de dorpsraad maandelijks contact met de gemeente en betrokken partijen en volgen we de ontwikkelingen op de voet. Voor nu allemaal hele fijne feestdagen gewenst, je hoort weer van ons in het nieuwe jaar!

Dorpsraad Zijtaart - Werkgroep Wonen 

logo zijtaart.nl