Uitslag leefbaarheidsonderzoek Meierijstad voor Zijtaart

Uitslag leefbaarheidsonderzoek Meierijstad voor Zijtaart

De gemeente heeft in 2022 een uitgebreid onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen. In dit onderzoek zijn verschillende thema’s onderzocht, bijvoorbeeld: bereikbaarheid, veiligheid, staat van de openbare ruimte, verbondenheid en gezondheid onderzocht. De inwoners vinden het over het algemeen goed wonen in Meierijstad. Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt is in 2022 een 7,9. En over het algemeen voelen inwoners zich ook veilig in Meierijstad. Zij geven als gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt een 7,9. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek gaat de gemeente samen met inwoners en haar maatschappelijke partners zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden en politie  verder werken aan een optimaal woon-, en leefklimaat.

Uitslag voor Zijtaart

In Zijtaart geven de inwoners een 8.1 voor prettig wonen in de buurt en een 8.0 voor veiligheid. In vergelijking met het onderzoek uit 2019 is prettig wonen afgenomen met 0.2 en gevoel van veiligheid met 0.1.  Lees hier de resultaten van de leefbaarheidsmonitor van Zijtaart.

Bron: © Gemeente Meierijstad

logo zijtaart.nl