Uitbreiding stroomnet Meierijstad laat nog even op zich wachten

Uitbreiding stroomnet Meierijstad laat nog even op zich wachten

Bewoners en bedrijven in Meierijstad moeten nog elf jaar wachten voordat de uitbreiding van het stroomnetwerk in hun regio wordt aangepakt. Deze lange wachttijd heeft tot zorgen geleid over de huidige netcongestie en de mogelijke gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

De gemeente Meierijstad heeft aangegeven dat deze planning is gebaseerd op een grondige analyse van de huidige situatie en de verwachte toekomstige behoeften. Hoewel er momenteel sprake is van netcongestie, benadrukt de gemeente dat deze problemen op korte termijn beheersbaar blijven. De buurtaanpak van Enexis richt zich vooral op de bestaande aansluitingen op het laagspanningsnet, waar volgens de gemeente minder problemen worden verwacht dan in andere delen van het werkgebied. Er is echter geen reden tot paniek. De geplande uitbreidingen op hoogspannings- en middenspanningsniveau zullen doorgaan en moeten bijdragen aan het verminderen van de netcongestie, met name voor bedrijven en grootschalige energieopwekking. Dit betekent dat de algehele capaciteit van het stroomnetwerk geleidelijk zal verbeteren, zelfs voordat de grote aanpassingen aan het laagspanningsnet in Meierijstad worden uitgevoerd.

Wat betreft nieuw te bouwen wijken en bedrijventerreinen, geeft de gemeente aan dat deze ontwikkelingen niet in gevaar komen. De huidige planning en uitbreidingen op andere niveaus van het stroomnet moeten voldoende zijn om de groeiende vraag te ondersteunen en om de energietransitie te faciliteren. De gemeente benadrukt ook dat bedrijven en andere belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd en betrokken bij de planning. Het is cruciaal dat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen om eventuele aanpassingen en voorbereidingen te kunnen treffen. Hoewel de elfjarige wachttijd op het eerste gezicht verontrustend kan lijken, verzekert de gemeente dat deze planning past binnen de bredere strategie voor de energietransitie en de warmteopgave. Er is momenteel geen noodzaak om de planning te vervroegen, aangezien de bestaande infrastructuur naar verwachting voldoende blijft functioneren in de komende jaren.

logo zijtaart.nl