Uitbreiding foodpark onder druk door aanwezigheid van dassen

Uitbreiding foodpark onder druk door aanwezigheid van dassen

De uitbreiding van bedrijventerrein Foodpark in Veghel staat onder druk door de aanwezigheid van dassen in de omgeving. De Dassenwerkgroep Brabant eist dat de gemeente meer werk maakt van de wettelijke plicht deze dieren te beschermen. De laatste fase van bedrijventerrein Foodpark in Veghel moet nog worden ontwikkeld. Mochten er daardoor inderdaad dassen in de knel komen, dan wil de Dassenwerkgroep dat de gemeente de dieren compenseert. Dat moet bovendien binnen het territorium van de gedupeerde beesten gebeuren. 

,,Dat wil zeggen dat Meierijstad ervoor moet zorgen dat de dieren elders in hun eigen omgeving hun voedsel kunnen vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van gras waar ze regenwormen kunnen vinden, of door de aanleg van heggen en houtwallen met vruchtdragende struiken.”

Mocht dat niet gebeuren, dan wil de Dassenwerkgroep verdere actie ondernemen. ,,In het uiterste geval kunnen we naar de Omgevingsdienst stappen met de vraag om het werk aan het Foodpark stil te leggen”, meldt vrijwilliger en secretaris Willy Thijssen. ,,Maar we gaan ervan uit dat Meierijstad, nu overal de biodiversiteit zienderogen afneemt, zuinig omspringt met de resterende natuurwaarden binnen haar gemeente.”

 

Twee burchten in de omgeving

Bij de dassenstichting zijn in de directe omgeving van het Foodpark minstens twee dassenburchten bekend. Willy Thijssen wijst erop dat niet alleen de burchten, maar ook het leefgebied van dassen bij wet zijn beschermd. De Dassenwerkgroep Brabant vraagt de gemeente ter plekke een uitgebreid onderzoek laat uitvoeren naar de aanwezigheid van dassen. 

Meierijstad wil dat nu echter niet doen. ,,Wij stellen het op prijs dat de werkgroep zich bekommert om het welzijn van de das, een nationaal beschermde diersoort”, stelt een woordvoerder van de gemeente. Maar zij wijst erop dat een onafhankelijk bureau inmiddels al studies heeft uitgevoerd: een zogenaamde quick scan en een nader ecologisch onderzoek. ,,Daaruit blijkt dat er geen sprake is van aantasting van het leefgebied door de ontwikkeling van deze laatste fase van het bedrijventerrein.”

De dassenwerkgroep is er niet gerust op

De Dassenwerkgoep Brabant is er niet gerust op en houdt de situatie daarom voorlopig in de gaten. Willy Thijssen: ,,Een quick scan geeft niet altijd volledig inzicht in aanwezigheid van das en leefgebied, vaak wordt alleen gekeken in de Nationale Database Flora en Fauna of ergens beschermde soorten voorkomen. Uitgebreider onderzoek in het veld is wenselijk naar waar de burchten zitten en waar de dieren hun voedsel vandaan halen. Vandaar dus dat wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.”

Bron: © Dassenwerkgroep Brabant 19 oktober 2022

logo zijtaart.nl