Tweede leven voor veel meer spullen

Tweede leven voor veel meer spullen

Veel meer herbruikbare of repareerbare spullen krijgen nu in Meierijstad een tweede leven. Spullen die nog bruikbaar zijn, of nog gerepareerd kunnen worden, kunnen nu naar een kringloopwinkel. Wat begon als een proef bij de milieustraat in Sint-Oedenrode, wordt nu uitgebreid. Vanaf november 2021 kunnen inwoners spullen van maandag tot en met zaterdag inleveren. Er komen nu kramen waar inwoners alle spullen eenvoudig op één plek kunnen  afgeven. Ook is op het Spullenplein is de personele bezetting nu uitgebreid. De medewerkers van Spullenplein sorteren het grof restafval dat inwoners aanbieden.

Spullen naar kringloopwinkel óf milieustraat

Inwoners hebben zélf de keuze wat ze met hun afgedankte spullen doen: gratis inleveren bij een van de kringloopbedrijven óf inleveren bij het Spullenplein op de milieustraat. Op de milieustraat zijn aan bepaalde goederen kosten verbonden (bijv. matras, autoband, en ongesorteerde spullen).
“We willen dat onze inwoners goed weten wat er achter de schermen van de milieustraat met de spullen gebeurt. Zodat ze niet verbaasd zijn als ze hun sjoelbak of elektrische waterkoker later in de kringloopwinkel terugzien. En hopelijk zijn ze zelfs blij dat iemand anders er dan weer wat aan heeft", aldus wethouder Van Rooijen.

Doorbraak voor alle gemeenten

De wet- en regelgeving heeft uitbreiding van de proef nog een tijd in de weg gestaan. Want, wat als afval bij de gemeente ingeleverd werd mocht daarná niet meer verkocht worden; dat betekent dat uitgesorteerde herbruikbare of repareerbare spullen niet afgezet konden worden aan kringloopwinkels. Wethouder Harry van Rooijen: “Terwijl die samenwerking in de keten juist noodzakelijk is om meer circulair te werken. We zijn daarom het gesprek aangegaan met Rijkswaterstaat. Resultaat is dat de regels voortaan anders uitgelegd mogen worden: afzet aan kringloopwinkels mag wél. Dat is niet alleen maar goed nieuws voor Meierijstad; we hebben echt een doorbraak geforceerd voor álle gemeenten in Nederland. Daar zijn we best trots op.”

Samenwerking

De proef is een samenwerking van gemeente, lokale kringloopbedrijven, het repaircafé en de sociale werkbedrijven WSD en IBN. Er worden werk- en dagbestedingsplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bron: website Gemeente Meierijstad 1 november 2021

logo zijtaart.nl