Twee woontorens voor arbeidsmigranten langs kanaal baart de buurt zorgen

Twee woontorens voor arbeidsmigranten langs kanaal baart de buurt zorgen

Al eerder berichtten wij over nieuwe plannen voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten in Veghel. Er is een principeverzoek ingediend voor de bouw van twee woontorens langs de Zuid-Willemsvaart, op de Dubbelen. Daar zouden meer dan 500 arbeidsmigranten en spoedzoekers in kunnen wonen. Het gaat om de hoek van de Corridor en de Sluishoek, aan de weg langs het kanaal tussen bedrijventerrein De Dubbelen en Zijtaart. Daar staat, onder aan de Taylorbrug, een blauw bedrijfsverzamelgebouw dat de Picolohal wordt genoemd. Dat mag wijken van eigenaar Bouwbedrijf Van de Ven voor twee grote woontorens van ieder 13 verdiepingen hoog, zo'n 40 meter hoogte. Hierin kunnen in totaal 528 woningen komen voor arbeidsmigranten en spoedzoekers. 

Ook de naastgelegen woning en grond van Corridor 4 is voor deze plannen nodig. De initiatiefnemers hebben inmiddels een omgevingsdialoog gevoerd met de buurt en het principeverzoek is neergelegd bij de gemeente. Die bevestigt dit en laat weten dat het verzoek op dit moment wordt beoordeeld. ,,Maar het is nog niet duidelijk wanneer het college hier een besluit op neemt”, stelt de gemeente desgevraagd. 

Iedere arbeidsmigrant zijn eigen kamer

De aanvragers, naast Van de Ven onder meer het Veghelse uitzendbureau FeelFlex, willen met het complex een korte vergunningsprocedure doorlopen, door een tijdelijke vergunning aan te vragen voor 15 jaar. Dit betekent dat er sneller gebouwd kan worden, maar dat het complex zijn vergunning over 15 jaar dus wel verliest. Mogelijk is er dan geen planschadevergoeding voor omwonenden van toepassing. Het bestemmingsplan staat grootschalig wonen op het bedrijventerrein nu niet toe. 

 

In de woontorens, die door LA Architecten uit Veghel, worden getekend, krijgen arbeidsmigranten allemaal een eigen kamer met wifi. De woningen zijn gesitueerd in de bovenste elf bouwlagen, daaronder is ruimte voor sport en ontspanning. FeelFlex kiest hier naar eigen zeggen bewust voor om de rust te waarborgen. Er komt 24 uur per dag toezicht door een beheerder en na 22.00 uur moet het rustig zijn.  

2022 04 30 Beoogde plek voor tlan twee woontorensVeel scholieren moet hier langs

Toch zijn niet alle omwonenden zijn daar even gerust op. Zij zijn bang dat de arbeidsmigranten buiten werktijd langs het kanaal gaan rondhangen, misschien zelfs over de sluis lopen omdat dat nu ook wel eens gebeurt. Veel jeugd uit Zijtaart komt erlangs met de fiets als ze naar school gaan in Veghel. 

,,Ze gaan dan met de fiets in de hand het trapje op van de Taylorbrug, precies waar straks die appartementen komen", vertelt Jos van Geffen, namens enkele omwonenden. ,,Ik weet dat veel kinderen het nu al niet fijn vinden om langs die plek te gaan, ze bellen dan uit voorzorg hun ouders op als ze langs de Taylorbrug moeten zodat ze zich dan veiliger voelen. Onder die brug hangen vaak lui rond die er niet horen. Straks komen er nog 500 arbeidsmigranten bij.” 

Zorgen hebben ze ook over het geringe aantal parkeerplaatsen, 86 voor het hele complex, waardoor ze overal in de buurt geparkeerde auto's verwachten. En hoe gaan de arbeidsmigranten straks richting centrum of supermarkt, vragen ze zich af. ,,Ze moeten dan steeds over de drukke brug heen.” De omwonenden weten niet goed wie op komt voor hun belang. ,,Het is een soort uithoek hier, we horen eigenlijk nergens bij. En we zijn niet met veel. Maar daarom willen we nog wel gehoord worden.”

Derde grote plan

Plan Sluishoek is het derde grootschalige plan voor arbeidsmigranten in Veghel. Hobij en Otto Workforce bouwen zo’n 500 woningen op Dorshout, Van Berlo huisvest 500 arbeidsmigranten op Doornhoek. Nog eens 700 arbeidsmigranten worden opgevangen bij agrarische bedrijven. De gemeente Meierijstad heeft in 2019 met het bedrijfsleven, de boeren en woningbouwcorporaties afgesproken dat het binnen vijf jaar woonruimte zou maken voor in totaal 2500 arbeidsmigranten.

Bron: © Redactie Zijtaart.nl en Brabants Dagblad 30 april 2022 

 
logo zijtaart.nl