Toenemende verkeersdrukte resulteert in beeldvormende avond over mobiliteit

Toenemende verkeersdrukte resulteert in beeldvormende avond over mobiliteit

Verkeersdrukte, sluipverkeer, slecht onderhouden fietspaden, we hebben er allemaal mee te maken. In de spits met de auto via de Corsica het dorp uitrijden of via de Hoolstraat naar de Keldonkse brug is een hele uitdaging, dagelijks staat het vast en komt er heel veel sluipverkeer door het dorp. De fiets pakken is een risico want de fietspaden zijn met alle wortelschades best wel gevaarlijk, zeker als je met een snellere elektrische fiets onderweg bent. Openbaar vervoer is er niet in het dorp en de deelauto is weliswaar milieuvriendelijk, maar je staat nog steeds stil.

Oorzaken zijn ook best aan te wijzen. Een overvolle A50  zorgt ervoor dat mensen omrijden door het dorp en dan bij Veghel Noord pas de snelweg op gaan, dat betekent dat de Maxwell Taylorbrug overbelast wordt. De stoplichten op de provinciale weg langs het kanaal (N279) zorgen ervoor dat mensen via de Keldonkse brug en Zijtaart naar de A50 gaan rijden.  Tel daarbij op dat de hele wijk Veghels Buiten, maar ook heel Erp een slechte ontsluiting hebben en die mensen ook voornamelijk richting Veghel centrum rijden. 

De gemeente zet in samenwerking met lokale ondernemers in op meer fietsen, maar de verkeerscijfers van zowel de A50 als de N279 laten zien dat het aantal verkeersbewegingen, lees vrachtwagens, heel erg gaat toenemen in de komende jaren. Zeker ook omdat Meierijstad met name op industrieterrein Foodpark veel percelen verkocht heeft aan distributie ondernemers  (Udea, Van Acht, Alloga, Friesland Campina, Toppy) en dus wederom meer verkeersbewegingen.

Zoals u in een eerder artikel hier op de website kon lezen is de provincie recentelijk helemaal opnieuw begonnen met het plan voor de opwaardering van de N279. De gemeente is gevraagd om in het kader van integrale benadering ook mee te denken en aan te sluiten op mogelijke oplossingen. Alleen een samenwerking tussen rijk, provincie en gemeentes gaat voor een toekomstbestendige oplossing zorgen.

Beeldvomende avond

Voldoende aanleiding om als gemeente een beelvormende avond rondom mobiliteit te organiseren om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Op 11 juni van 19.30 tot 21.00 uur praten we in de raadzaal in Sint-Oedenrode de raad bij over mobiliteit in Meierijstad en de regio. Onderwerpen die aan de orde komen zijn openbaar vervoer, doorfietsroutes en fietsstimulering, A50 en N279.

Spreekrecht

Op de beeldvormende avond heeft u spreekrecht. Er zijn tijdslots van 5 minuten per spreker gereserveerd om uw visie, standpunt of probleem aan te kaarten of te verduidelijken. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 10 juni 2024, 12.00 uur, via e-mail of via de website.  Inspreken is mogelijk over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.

Openbaar - live uitzending

De beeldvormende avond is openbaar en wordt live uitgezonden. De bijeenkomst blijft daarna beschikbaar op onze website en is hier terug te kijken.

Maatregelen en beleidsrichtlijnen voor een gemeente

Gemeente Meierijstad kan verschillende maatregelen en beleidsrichtlijnen implementeren om de mobiliteit te bevorderen en de stad bereikbaar te houden. Denk daarbij aan onderstaande onderwerpen:

  1. Duurzame Mobiliteit: Gemeenten moeten duurzame mobiliteitskeuzes stimuleren. Dit omvat investeringen in openbaar vervoer, fietspaden en deelmobiliteit. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van elektrische voertuigen zijn belangrijke doelen.
  2. Integrale Benadering: Mobiliteit moet worden gezien in samenhang met andere stedelijke uitdagingen, zoals woningbouw, milieu en energie. Een integrale benadering helpt om beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met al deze aspecten.
  3. Verkeersveiligheid: Gemeenten moeten investeren in veilige infrastructuur, zoals goed ontworpen wegen, verkeerslichten en voetgangersoversteekplaatsen. Het verminderen van verkeersongevallen is een prioriteit.
  4. Bereikbaarheid: Het optimaliseren van de bereikbaarheid is essentieel. Dit omvat het verbeteren van de doorstroming van verkeer, het verminderen van congestie en het faciliteren van efficiënte reistijden voor inwoners en bezoekers.
  5. Flexibele Werk- en Openingstijden: Gemeenten kunnen het spreiden van mobiliteit bevorderen door met werkgevers te overleggen over flexibele werktijden en openingstijden voor winkels, kantoren en scholen. Dit helpt om piekuren te vermijden.
  6. Combinatie van Vervoermiddelen: Het combineren van verschillende vervoermiddelen (zoals fietsen, openbaar vervoer en deelauto's) kan de bereikbaarheid vergroten en de druk op het wegennet verminderen.
  7. Stimuleren van Openbaar Vervoer: Gemeenten kunnen kortingsregelingen voor bepaalde doelgroepen aanbieden om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen. Dit helpt om het autogebruik te verminderen.
  8. Onderhoud van Infrastructuur: Investeren in beheer en onderhoud van infrastructuur is cruciaal om veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Achterstanden in onderhoud moeten worden ingehaald.
  9. Samenwerking met Rijk en Provincie: Gemeenten moeten samenwerken met het rijk en de provincie om slimme keuzes te maken bij de besteding van beschikbare middelen voor stedelijke ontsluiting en woningbouwgebieden.

Bron: © Redactie Zijtaart.nl  22 mei 2024

 

 

logo zijtaart.nl