Toch onderzoek naar bereikbaarheid bedrijventerrein via Taylorburg

Toch onderzoek naar bereikbaarheid bedrijventerrein via Taylorburg

De gemeente Meierijstad laat formeel onderzoeken of de bedrijventerreinen in Veghel-West via bestaande wegen, zoals de Taylorburg, beter bereikbaar gemaakt kunnen worden in plaats van een nieuwe weg aan te leggen tussen de N279 bij Keldonk en de bedrijventerreinen.

De reden waarom dat nu gebeurt is om vergelijkingsmateriaal te hebben met andere mogelijkheden.

Meer verkeer in de kern

De landelijke commissie m.e.r. adviseerde dat al, maar burgemeester en wethouders vinden het geen goed idee. Meierijstad vindt namelijk dat als je de bestaande wegen gebruikt, het verkeer door de kern van Veghel toeneemt als alternatief voor routes over de A50 en de N279. En dat staat haaks op het gemeentelijk beleid om het verkeer uit de kernen te weren.

De Commissie m.e.r adviseert om in ieder geval in het milieueffectrapport ook te onderzoeken of aanpassing van de bestaande wegen de bereikbaarheidsproblemen kan oplossen. Bijvoorbeeld door verbetering van de Taylorbrug,

Die beperkte aanpassingen kunnen volgens de commissie dan in het Milieueffectrapport worden vergeleken met die van de aanleg van nieuwe wegen langs het kanaal en ten westen van Zijtaart. Als een beperkte aanpassing de problemen niet kan oplossen, maakt het rapport meteen duidelijk waarom een grotere ingreep nodig is, aldus de Commissie.

Burgemeester en wethouders hebben nu besloten om die mogelijkheid in ieder geval te laten onderzoeken.

Bron: Omroep Meierij 27 juli 2021

logo zijtaart.nl