Tentoonstelling Zijtaart 150 jaar: De zusters Franciscanessen

Tentoonstelling Zijtaart 150 jaar: De zusters Franciscanessen

De waarde van de komst van zusters naar Zijtaart, begin 20ste eeuw kan moeilijk overschat worden! We moeten ons dan verplaatsen naar de situatie zoals die in Zijtaart was rond die tijd. Dat is moeilijk. Armoede overal. Toch gaan de veranderingen héél snel in die tijd. Met de komst van elektriciteit is de nieuwste tijd is aangebroken. En langzaamaan komt de nieuwe wereld ook Zijtaart binnen.

Nieuw elan

De zusters starten vrijwel onmiddellijk met hun belangrijke taken, waarvan er één is: onderwijs aan meisjes! Opvallend: heel belangrijk zijn de “vrouwelijke handwerken”, vaak nog belangrijker gevonden dan rekenen en taal! Desondanks gaan de meisjes zich langzamerhand meer en meer ontwikkelen onder de inspirerende leiding van de onderwijzeressen. Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren zusters de basis voor goed onderwijs voor meisjes. Zij stimuleerden ook het “verder leren”. Het “zuster-willen-zijn” komt ook binnen. (Zie de indrukwekkende lijst van ingetreden zusters uit Zijtaart).  Die “roeping” was lange tijd bijna de enige uitweg voor meisjes die “iets anders dan boerin zijn” met hun leven wilden. ()

Het leven in het klooster

Hoewel de regels van de Franciscanessen zeker niet vreselijk streng zijn, zal het toch heel moeilijk zijn geweest voor menig zuster om steeds gehoorzaam te zijn en de moeder-overste steeds goed te begrijpen. Zoiets als privacy was tientallen jaren  een bijna onbekend begrip. Pas in de late vijftiger en zestiger jaren kregen de meeste zusters een “eigen” kamertje. De veranderingen waren niet meer tegen te houden: ook de uiterlijke verschijning van de zusters veranderde en de deuren van het klooster werden verder opengezet naar de wereld.

De tentoonstelling

Zijtaart bestaat 150 jaarVoor de zusters en het klooster wordt natuurlijk een ruime plaats ingeruimd; overeenkomstig het grote belang voor Zijtaart. Ook zullen de gidsen daar – waar nodig – een extra toelichting geven zodat een levendig en waardig beeld geschetst gaat worden van dit aspect van de Zijtaartse samenleving.

Kom nader kennis maken op zaterdag en zondag 18 en 19 juni! Niet te missen!

Bron: © De tentoonstellingscommissie van “Zijtaart 150 jaar”.

logo zijtaart.nl